Resmi Gazete’de bugün (25 Kasım 2021)

YÜRÜTME VE YÖNETİM KISMI

YÖNETMELİKLER

–– Tecim Bakanlığı Gümrük Hizmetleri ve Kaçakçılıkla Uğraş Vazifelerine Ilişik Nakdi Ödül Yönetmeliği
–– Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Disiplin Amirleri Yönetmeliği
–– Sigortacılık ve Hususi Emeklilik Dallarında İç Sistemlere Dair Yönetmelik
–– Marmara Üniversitesi Dijital Beşerî Bilimler Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
–– Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve İmtihan Yönetmeliğinde Değişim Yapılmasına Dair Yönetmelik

BİLDİRİ

–– Ceza Muhakemesi Kanunu Mucibince Görevlendirilen Müdafi ve Vekillere Yapılacak Ödemelere Ilişik 2022 Yılı Tarifesi

YARGI KISMI

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

–– Anayasa Mahkemesinin 27/10/2021 Tarihindeki ve 2018/7477 Müracaat Numaralı Sonucu

İLÂN KISMI

a – Yargı İlânları
b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c – Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Kıymetleri

Kaynak: Dunya

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir