Sayıştay Başkanlığı 11 sözleşmeli bilişim personeli alacak

Sayıştay Başkanlığı’na Informasyon Süreç Birim Başkanlığında istihdam edilmek suretiyle 11 (on bir) Kontratlı Bilişim İşçisi alınacaktır.

KONTRATLI BİLİŞİM ÇALIŞANI ALIM İLANI

T.C. Sayıştay Başkanlığı, Informasyon Süreç Birim Başkanlığında istihdam edilmek suretiyle, 375 sayılı Kanun Sonucunda Kararname’nin Ek 6. hususuna dayanılarak, 31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazete’de piyasaya sürülen “Kamu Kurum ve Müesseselerinin Büyük Ölçekli Informasyon Süreç Ünitelerinde Kontratlı Bilişim Çalışanı İstihdamına Ilişik Temel ve Tarzlar Hakkında Yönetmelik?’ in 8. unsuru uyarınca, kelamlı sınav sonucunda oluşacak muvaffakiyet sırasına nazaran 11 (on bir) Kontratlı Bilişim İşçisi alınacaktır.

Grup ve Konumlarına Nazaran Alınacak Kontratlı Bilişim İşçisi Tablosu

2020 veya 2021 yıllarında meydana getirilen Kamu İşçisi Seçme İmtihanında (KPSS) alman KPSS P3 puanının %70’i (yüzde yetmiş) ile son beş yıl içinde İngilizce lisanında meydana getirilen Yabancı Dil Bilgisi Düzey Tespit İmtihanı (YDS) veya buna denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen YDS dengi puanın %30’unun (yüzde otuz) toplamı temel alınarak yapılacak sıralamaya nazaran en yüksek puan alan adaydan başlanarak duyuru edilen her bir grup ve konum için 4 (dört) katı aday, Başkanlığımız tarafınca gerçekleştirilecek olan kelamlı imtihana çağrılacaktır.

KPSS P3 puanı olmayan veya evrak ibraz etmeyen adayın KPSS P3 puanı 70 (yetmiş), yabancı dil puanı olmayan veya doküman ibraz etmeyen adayın yabancı dil puanı 0 (sıfır) olarak değerlendirilecektir. Yapılacak olan kelamlı sınav sonucunda oluşacak muvaffakiyet sırasına nazaran kontratlı bilişim işçisi istihdam edilecektir.

1. MÜRACAAT KURALLARI

A. GENEL KOŞULLAR

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci unsurunda sayılan genel kaidelere haiz olmak,

b) Fakültelerin dört senelik bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği kısımlarından ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurulularından mezun olmak,

c) (b) bendinde belirtilenler haricinde kalan dört senelik eğitim veren fakültelerin mühendislik kısımlarından, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üstüne eğitim veren kısımları ile istatistik, matematik ve fizik kısımlarından ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

d) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin idaresi mevzusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin konseyimi ve idaresi mevzusunda fiyat tavanı iki katını geçemeyecekler için minimum 3 (üç) senelik, fiyat tavanı üç katını geçemeyecekler için minimum 5 (beş) senelik mesleksel deneyime haiz bulunmak, (Mesleki deneyimin belirlenmesinde; bilişim çalışanı olarak 657 sayılı Kanuna doğal olarak takımlı veya tıpkı Kanunun 4’üncü hususunun (B) bendi ya da 399 sayılı Kanun Sonucunda Kararnameye doğal olarak kontratlı statüdeki hizmetler ile hususi kesimde toplumsal güvenlik kuramlarına prim ödenmek suretiyle emekçi statüsünde bilişim işçisi olarak geçmiş olduğu belgelenen hizmet mühletleri dikkate alınır.)

e) Bilgisayar çevre ünitelerinin donanımı ve kurulan ağ idaresi ve güvenliği hakkında data sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama lisanlarından minimum ikisini bildiğini belgelemek,

f) Hizmetin gerektirdiği niteliklere, muhakeme kabiliyetine ve temsil kabiliyetine haiz olup ağır iş temposuna ayak uydurabilme ve kadro çalışmasına yatkın olmak,

g) Adam adaylar için muvazzaf askerlik hizmetini yapmış, ertelemiş veya muvazzaf askerlik hizmetinden muaf ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

B. ÖZEL KURALLAR

Müracaat genel koşullarına ek olarak başvurulacak konumlar için aşağıdaki hususi kurallar aranacaktır.

1. Kıdemli Sistem Uzmanı ( A Kümesi )

(1 Şahıs – Tam Vakitli – Brüt Mukavele Fiyat Tavanının 4 Katma Kadar)

a. Aşağıdaki sertifikalardan minimum 3’üne haiz bulunduğunu belgelemek:

1. MCITP -Server Administrator sertifikası,

2. MCITP -Enterprise Administrator sertifikası,

3. MCSA -Windows Server sertifikası,

4. MCSE -Cloud Platform and Infrastructure,

5. VMware Certifıed Professional.

b. Minimum 1.000 etkin kullanıcıya haiz; Microsoft Active Directory, Microsoft System Çenter, Microsoft Exchange eserlerinin kullanıldığı ve Sanal sistemlerin bulunmuş olduğu bir sistem merkezinde, minimum 5(beş) yıl sistem uzmanı olarak çalışmış bulunduğunu belgelemek,

c. Microsoft Windows sunucu işletim sistemlerinin konseyimi, yapılandırması, idaresi, muvaffakiyetim artırma ve mesele çözümlemeleri mevzusunda tecrübe sahibi olmak,

d. Linux sunucu işletim sistemlerinin heyetimi, yapılandırması, idaresi, muvaffakiyetim artırma ve mesele çözümlemeleri mevzusunda data sahibi olmak.

e. Microsoft Exchange, Microsoft System Çenter İdare Ailesi, Active Directory (Etken Dizin) uygulaması, DNS, DHCP, File Server, Windows Remote Desktop mimarisi ve gibisi Microsoft Windows sunucu ürünleri/servisleri hakkında heyetim, konfigürasyon, cluster(kümeleme), güncelleme ve mesele çözümleme data ve deneyimlerine haiz olmak,

f. Uygulama sunucuları (IIS, Apache v.b.) kurulumunu, yapılandırmasını ve idaresi mevzusunda data ve tecrübe sahibi olmak,

g. Sunucu sanallaştırma mevzusunda tecrübe sahibi olmak: VMware veya HyperV sunucu sanallaştırma mevzusunda suram, yapılandırma ve yönetim deneyimine haiz olmak

h. İşletim sistemi imajlarının oluşturulması, kurulması ve dağıtılması mevzusunda data ve tecrübe sahibi olmak,

i. Veri depolama, sunucu RAID disk yapısı, SAN, NAS aygıtları mevzusunda tecrübeli olmak, bunların mevcut sistemler ile münasebetlerini kurabilmek ve yönetebilmek,

j. Yedekleme altyapıları mevzusunda ve bu sistemlerin suram, yönetim, mesele yok etme hususlarında data ve tecrübe sahibi olmak,

k. Yıkım Kurtarma (FKM) iş sürekliliği senaryoları ve süreçleri hakkında data sahibi olmak.

2. Yazılım Geliştirme Proje Yöneticisi ( A Kümesi )

(1 Şahıs – Tam Vakitli – Brüt Mukavele Fiyat Tavanının 4 Katına Kadar)

a. Aşağıdaki sertifikalardan minimum 3’üne haiz bulunduğunu belgelemek:

1. MCSA : Web Applications sertifikası,

2. MCSD : App Builder sertifikası,

3. MCPD : Developer sertifikası,

4. MCTS: SQL Server Database Development sertifikası.

b. İTİL mevzusunda data sahibi bulunduğunu belgelemek,

c. İnançlı Yazılım Geliştirme mevzusunda data sahibi bulunduğunu belgelemek,

d. Büyük ölçekli data süreç ünitelerinde veya ulusal güvenliği tehdit edebilecek ya da kamu nizamının bozulmasına yol açabilecek eleştiri cinsteki bilgilerin bulunmuş olduğu kamu kurum ve kurumlarında yada minimum 5.000 (beş bin) iç veya 10.000 (on bin) dış kullanıcısı bulunan hususi bölümdeki sistem merkezlerinde yazılım geliştiricisi olarak minimum 5 (beş) yıl çalıştığını belgelemek,

e. Informasyon sistemleri mevzusunda grup önderi veya proje yöneticisi olarak minimum 2 (iki) yıl deneyim sahibi olmak,

f. Yazılım ihtiyaçlarının belirlenmesi, tasarım, geliştirme data ve tecrübe sahibi olmak,

g. Visio, Enterprise Architect, Rational Rose, Draw.io suretiyle yazılım araçlarından biri ile iş süreç modelleme mevzusunda tecrübe sahibi olmak,

h. Kurumsal uygulama yaşam döngüsüne hakim ve uygulama geliştirme deneyimine haiz olmak,

i. Agile veya SCRUM yönetim metodolojileri mevzusunda minimum 2 (iki) senelik tecrübe sahibi olmak ve belgelemek,

j. Yazılım kontrol teknikleri ve metodolojileri mevzusunda data sahibi olmak,

k. Daima Entegrasyon/Devamlı Dağıtım (Devops) bahislerinde data sahibi olmak,

l. Teknik şartname oluşturma mevzusunda data ve deneyime haiz olmak,

m. Kurumsal web tabanlı uygulama geliştirme ve orta yüz tasarımı mevzusunda data ve tecrübe sahibi olmak,

n. JavaScript, JavaScript framework ve kütüphanelerinden minimum biri (Vue, Angular, React, Jquery), CSS3, HTML5 suretiyle web teknolojilerinde mevzusunda data ve tecrübe sahibi olmak,

o. UI için uygulamaya örneksiz arayüz dizaynları, aygıt uyumlu orta yüz dizaynlar yapma-yönetme mevzusunda data ve tecrübe sahibi olmak,

p. .NET Framework, Net.Core, ASP.NET, C#, MVC mevzularında mevzusunda data ve tecrübe sahibi olmak,

q. Object Oriented Programing, ORM (Entity Framework) bahislerinde data ve tecrübe sahibi olmak,

r. Geniş ölçekli oldukca katmanlı (web tabanlı) uygulama geliştirme, Web servisleri, SOAP, WCF, API, Mikroservis suretiyle teknolojiler hakkında data ve tecrübe sahibi olmak, servis yönetim araçlarından minimum birini kullanmış olmak,

s. Obje tabanlı tahlil ve tasarım mevzusunda data ve tecrübe sahibi olmak,

t. ilişkisel veritabanları ile uygulama geliştirmiş olmak, ileri düzeyde SQL mevzusunda bilgisi ve tecrübe sahibi olmak,

u. Dokümantasyona kıymet vermek ve bunu sistemli olarak uygulayabiliyor olmak,

v. Versiyonlama araçları (Git, TFS) mevzusunda data ve tecrübe sahibi olmak.

3. Kıdemli Yazılım Geliştirme Uzmanı (.Net) ( B Kümesi )

( 1 Şahıs – Tam Vakitli – Brüt Sözleşme Fiyat Tavanının 3 Katma Kadar)

a. Büyük ölçekli data süreç ünitelerinde veya ulusal güvenliği tehdit edebilecek ya da kamu tertibinin bozulmasına yol açabilecek eleştiri cinsteki bilgilerin bulunmuş olduğu kamu kurum ve kurumlarında yada minimum 3.000 (üç bin) iç veya 5.000 (beş bin) dış kullanıcısı bulunan hususi kesimdeki sistem merkezlerinde yazılım geliştiricisi olarak minimum 6 (altı) yıl çalıştığını belgelemek,

b. İnançlı Yazılım Geliştirme mevzusunda data sahibi bulunduğunu belgelemek,

c. SPICE(Software Process Evolution) mevzusunda data sahibi bulunduğunu belgelemek,

d. .NET Framework, Net.Core, ASP.NET, C#, MVC ile yazılım geliştirme data ve hünerine haiz olmak,

e. Altyapı geçişleri, yazılımların yeni altyapılara aktarılması ve süreçlerin idaresi mevzusunda data ve tecrübe sahibi olmak,

f. Yazılım mimari ihtiyaçlarının belirlenmesi, tasarım, geliştirme ve alt yapının teknolojik gelişmelere uyarlanması mevzusunda data ve tecrübe sahibi olmak,

g. Enterprise Software Architecture, Design Pattern, Object Oriented Programing, ORM (Entity Framework) mevzularında data ve tecrübe sahibi olmak,

h. Unit kontrol mevzusunda data sahibi olmak,

i. Yazılım yaşam döngüsü ve inançlı yazılım geliştirme bahislerinde data sahibi olmak,

j. Geniş ölçekli oldukca katmanlı (web tabanlı) uygulama geliştirme, Web servisleri, SOAP, WCF, API, Mikroservis suretiyle teknolojiler hakkında data ve tecrübe sahibi olmak,

k. İlişkisel veritabanları ile uygulama geliştirmiş olmak, ileri düzeyde SQL mevzusunda bilgisi ve tecrübe sahibi olmak,

l. JavaScript, JavaScript framework ve kütüphanelerinden minimum biri (Vue, Angular, React, Jquery), CSS3, HTML5 suretiyle web teknolojilerinde mevzusunda data ve tecrübe sahibi olmak,

m. Versiyonlama araçları (Git, TFS) mevzusunda data ve tecrübe sahibi olmak,

n. .NET teknolojileri kullanarak oldukca katmanlı ve web tabanlı yazılımlar geliştirmiş olmak,

o. Tercihen yüksek performanslı ölçeklenebilir sistemlerin tasarımı ve hayata atlatılmasında vazife almış olmak,

p. Tercihen iş zekası tahlillerinde bilhassa raporlama mevzusunda deneyimli olmak,

q. Tercihen kurumsal kaynak idaresi sistemlerinde misyon almış olmak.

r. Dokümantasyona kıymet vermek ve bunu sistemli olarak uygulayabiliyor olmak.

4. Kıdemli Yazılım Geliştirme Uzmanı (Low Code) ( B Kümesi )

a. 1 Şahıs – Tam Vakitli – Brüt Sözleşme Fiyat Tavanının 3 Katma Kadar)

b. Büyük ölçekli data süreç ünitelerinde veya ulusal güvenliği tehdit edebilecek ya da kamu tertibinin bozulmasına yol açabilecek eleştiri tıptaki bilgilerin bulunmuş olduğu kamu kurum ve kurumlarında veyahut minimum 3.000 (üç bin) iç veya 5.000 (beş bin) dış kullanıcısı bulunan hususi bölümdeki sistem merkezlerinde yazılım geliştiricisi olarak minimum 7 (yedi) yıl çalıştığını belgelemek,

c. Kurumsal iş Akış İdare Sistemi (eBA) Platformunda minimum 3 yıl geliştirme deneyimine haiz olmak,

d. .NET Framework, Net.Core, ASP.NET, C#, MVC ile yazılım geliştirme data ve hünerine haiz olmak,

e. Altyapı geçişleri, yazılımların yeni altyapılara aktarılması ve süreçlerin idaresi mevzusunda data ve tecrübe sahibi olmak,

f. Yazılım mimari ihtiyaçlarının belirlenmesi, tasarım, geliştirme ve alt yapının teknolojik gelişmelere uyarlanması mevzusunda data ve tecrübe sahibi olmak,

g. Enterprise Software Architecture, Design Pattern, Object Oriented Programing, ORM (Entity Framework, Nhibemate, Dapper) mevzularında data ve tecrübe sahibi olmak,

h. Unit kontrol mevzusunda data sahibi olmak,

i. Yazılım yaşam döngüsü ve inançlı yazılım geliştirme hususlarında data sahibi olmak,

j. Geniş ölçekli oldukca katmanlı (web tabanlı) uygulama geliştirme, Web servisleri, ‘ SOAP, WCF, API, Mikroservis suretiyle teknolojiler hakkında data ve tecrübe sahibi olmak,

k. İlişkisel veritabanları ile uygulama geliştirmiş olmak, ileri düzeyde SQL mevzusunda bilgisi ve tecrübe sahibi olmak,

l. JavaScript, JavaScript framework ve kütüphanelerinden minimum biri (Vue, Angular, React, Jquery), CSS3, HTML5 suretiyle web teknolojilerinde mevzusunda data ve tecrübe sahibi olmak,

m. Versiyonlama araçları (Git, TFS) mevzusunda data ve tecrübe sahibi olmak,

n. .NET teknolojileri kullanarak oldukca katmanlı ve web tabanlı yazılımlar geliştirmiş olmak,

o. Tercihen yüksek performanslı ölçeklenebilir sistemlerin tasarımı ve hayata atlatılmasında misyon almış olmak,

p. Tercihen iş zekası tahlillerinde bilhassa raporlama mevzusunda deneyimli olmak,

q. Tercihen kurumsal kaynak idaresi sistemlerinde vazife almış olmak,

r. Dokümantasyona kıymet vermek ve bunu sistemli olarak uygulayabiliyor olmak.

* I

5. Kıdemli Yazılım Geliştirme Uzmanı (Java) ( B Kümesi )

(1 Şahıs – Tam Vakitli – Brüt Sözleşme Fiyat Tavanının 3 Katma Kadar)

a. Büyük ölçekli data süreç ünitelerinde veya ulusal güvenliği tehdit edebilecek ya da kamu sisteminin bozulmasına yol açabilecek eleştiri çeşitteki bilgilerin bulunmuş olduğu kamu kurum ve kurumlarında yada minimum 3.000 (üç bin) iç veya 5.000 (beş bin) dış kullanıcısı bulunan hususi daldaki sistem merkezlerinde yazılım geliştiricisi olarak minimum 5 (beş) yıl çalıştığını belgelemek,

b. J2EE mimarisinde minimum 3 (üç) yıl çalışmış olmak,

c. Angular, HTML5, CSS, Sass, Bootstrap, JQuery mevzularında data ve tecrübe sahibi olmak,

d. XML mevzusunda tecrübe sahibi olmak,

e. UML deneyimine haiz olmak,

f. Obje tabanlı tahlil ve tasarım hakkında uzman olmak ve ayrıyeten tasarım kalıplarını etken olarak kullanabilmek,

g. İlişkisel veritabanları ile uygulama geliştirmiş olmak, ileri düzeyde SQL mevzusunda bilgisi ve tecrübe sahibi olmak,

h. ECLIPSE ve RAD suretiyle uygulama geliştirme ortamlarında çalışmış olmak,

i. Versiyonlama araçları (Git, TFS) kullanmış olmak,

j. Tercihen taşınabilir platformlar için (Android, IOS ) uygulama geliştirmiş olmak,

k. Tercihen Spring framework’de tecrübe sahibi olmak,

l. Tercihen XSLT, XSD mevzularında tecrübe sahibi olmak,

m. Tercihen raporlama araçlarından (Style Report, Jasper Report) minimum birinde tecrübe sahibi olmak,

n. Tercihen JUnit kontrol framework’ünde tecrübe sahibi olmak,

o. Tercihen Oracle Certifıed Professional (OCP) Java SE 7 veya 8 Programmer/Developer veya Sun Certifıed Java Programmer 1.6 sertifikasına haiz olmak veya Oracle Certifıed Associate, Java SE 7 Programmer sertifikasına haiz olmak.

p. Tercihen SOAP ve REST Web Servis deneyimine sahibi olmak.

6. Yazılım Geliştirme Uzmanı ( B Kümesi )

(1 Şahıs – Tam Vakitli – Brüt Mukavele Fiyat Tavanının 3 Katma Kadar)

a. Büyük ölçekli data süreç ünitelerinde veya ulusal güvenliği tehdit edebilecek ya da kamu sisteminin bozulmasına yol açabilecek eleştiri cinsteki bilgilerin bulunmuş olduğu kamu kurum ve kurumlarında veyahut minimum 3.000 (üç bin) iç veya 5.000 (beş bin) dış kullanıcısı bulunan hususi bölümdeki sistem merkezlerinde yazılım geliştiricisi olarak minimum 5 (beş) yıl çalıştığını belgelemek,

b. .NET Framework, Net.Core, ASP.NET, C#, MVC ile yazılım geliştirme data ve.( maharetine haiz olmak,

c. Kurumsal web tabanlı uygulama geliştirme bahislerinde deneyimli olmak,

d. Jquery, CSS, JavaScript, HTML suretiyle web teknolojilerinde tecrübeli olmak,

e. Unit kontrol mevzusunda data sahibi olmak,

f. Enterprise Software Architecture, Design Pattem, Object Oriented Programing, ORM (Entity framework) mevzularında data sahibi olmak,

g. Yazılım yaşam döngüsü ve inançlı yazılım geliştirme hususlarında data sahibi olmak,

h. Geniş ölçekli oldukca katmanlı (web tabanlı) uygulama geliştirme, Web servisleri, SOAP, WCF, API, Mikroservis suretiyle teknolojiler hakkında data ve tecrübe sahibi olmak,

i. İlişkisel veritabanları ile uygulama geliştirmiş olmak, ileri düzeyde SQL mevzusunda bilgisi ve tecrübe sahibi olmak,

j. JavaScript, JavaScript framework ve kütüphanelerinden minimum biri (Vue, Angular, React, Jquery), CSS3, HTML5 suretiyle web teknolojilerinde mevzusunda data ve tecrübe sahibi olmak,

k. Versiyonlama araçları (Git, TFS) kullanmış olmak,

l. .NET teknolojileri kullanarak oldukca katmanlı ve web tabanlı yazılımlar geliştirmiş ¦ olmak,

m. Tercihen yüksek performanslı ölçeklenebilir sistemlerin tasarımı ve hayata atlatılmasında misyon almış olmak,

r. Tercihen kurumsal kaynak idaresi sistemlerinde misyon almış olmak.

7. Kıdemli İş Zekası Uzmanı ( B Kümesi )

(1 Şahıs – Tam Vakitli – Brüt Sözleşme Fiyat Tavanının 3 Katına Kadar)

a. Büyük ölçekli data süreç ünitelerinde veya ulusal güvenliği tehdit edebilecek ya da kamu tertibinin bozulmasına yol açabilecek eleştiri cinsteki bilgilerin bulunmuş olduğu kamu kurum ve kurumlarında, kurum çalışanı veya bu kurumlarda danışmanlık icra eden şirket işçisi olarak minimum 5 (beş) yıl İş Zekası Uzmanı olarak çalışmış bulunduğunu belgelemek,

b. Veri ambarı modelleme mantığına hakim ve minimum 5 (beş) yıl çalışmış olmak,

c. Oracle Business Intelligence iş zekası platformunda analitik uygulamalar ve Dashboard’lar geliştirme mevzusunda minimum 5 (beş) yıl deneyim sahibi olmak,

d. Oracle Business Intellegence Repository tasarımı hakkında data ve tecrübe sahibi olmak,

e. Oracle Business Intelligence Enterprise Edition Visual Analyser /Analytic üstünde Rapor, Dashboard geliştirme mevzusunda deneyim sahibi olmak,

f. Oracle ODI kullanarak ETL, OLAP ve OLTP modelleri geliştirme ve düzgünleştirme mevzularında data ve deneyim sahibi olmak,

g. Oracle WebLogic Server Console ve Oracle Weblogic Server Enterprise Manager üstünden sunucu idaresi ve Oracle Business Intelligence yetki kontrolleri’: mevzusunda data ve tecrübe sahibi olmak,

h. Oracle Business Intelligence Sürüm geçişlerini ve patch geçme süreçleri hakkında data ve tecrübe sahibi olmak,

i. İleri düzey SQL scripting ve SQL optimizasyon mevzusunda data ve deneyim sahibi olmak,

ı. Tercihen Büyük Veri Ortamında çalışmış olmak,

j. Tercihen Linux suramı ve idaresi {Red Sınır, Oracle Enterprise Linux, Sııse Linıa, CentOS) mevzusunda data ve tecrübe sahibi olmak, Tercihen Oracle Business Intelligence Foundation Süite lig Essentials sertifikasına haiz olmak.

k. Tercihen MCSA: SQL Server BI Development, MCSA: Machine Leaming, Oracle BI Sertifikalarından birine haiz olmak.

8. İş Zekası Uzmanı ( B Kümesi )

a. 2 Şahıs – Tam Vakitli – Brüt Mukavele Fiyat Tavanının 3 Katma Kadar)

b. Minimum 1000 kullanıcılı bir Informasyon süreç Merkezinde (kamu veya {özel sektör}), kurum çalışanı veya bu kurumlarda danışmanlık icra eden şirket işçisi olarak minimum 5(beş) yıl iş Zekası Uzmanı olarak çalışmış bulunduğunu belgelemek,

c. Veri ambarı modelleme mantığına hakim ve minimum 2 (iki) yıl çalışmış olmak,

d. Oracle BI, IBM Cognos, PowerBI vb. iş zekası platformlarından rastgele birinde analitik uygulamalar ve Dashboard’lar geliştirme mevzusunda minimum 2 (iki) yıl deneyim sahibi olmak,

e. Oracle Business Intellegence Repository tasarımı hakkında data ve tecrübe sahibi olmak,

f. Oracle Business Intelligence Enterprise Edition Visual Analyser /Analytic üstünde . Rapor, Dashboard geliştirme mevzusunda deneyim sahibi olmak,

g. Oracle ODI kullanarak ETL, OLAP ve OLTP modelleri geliştirme ve düzgünleştirme mevzularında data ve deneyim sahibi olmak,

h. Oracle Business Intelligence yetki denetimleri mevzusunda data ve tecrübe sahibi olmak,

i. ileri düzey SQL scripting ve SQL optimizasyon mevzusunda data ve deneyim sahibi olmak,

j. Tercihen Linux heyetimi ve idaresi (Red Çizgi, Oracle Enterprise Linux, Sııse Lınux, CentOS) mevzusunda data ve tecrübe sahibi olmak, Tercihen Oracle Business Intelligence Foundation Süite lig Essentials sertifikasına haiz olmak.

ı. Tercihen MCSA: SQL Server BI Development, MCSA: Machine Leaming, Oracle BI Sertifikalarından birine haiz olmak.

9. Kıdemli Veri Tabanı Uzmanı ( B Kümesi )

a. Şahıs – Tam Vakitli – Brüt Mukavele Fiyat Tavanının 3 Katma Kadar )

b. Büyük ölçekli data süreç ünitelerinde veya ulusal güvenliği tehdit edebilecek ya da . t kamu tertibinin bozulmasına yol açabilecek eleştiri çeşitteki dataların bulunmuş olduğu kamu . kurum ve kurumlarında, kurum çalışanı veya bu kurumlarda danışmanlık icra eden şirket işçisi olarak minimum 5(beş) yıl Veritabanı Uzmanı olarak çalışmış bulunduğunu belgelemek,

c. Oracle 12c (RAC) ve daha üstü sürümlerde minimum 5 (beş) yıl veri tabanı yöneticisi olarak çalışmış olmak,

d. Oracle 12c (RAC) ve daha üstü sürümlerde veri tabanı tasarım, heyetim, seyretme ve idaresinde hakim ve alanında deneyime haiz olmak,

e. Oracle Backup, Recovery, RAC (Real Application Cluster), performance /SQL Tuning, PL/SQL ve RMAN yıkım yönetim ve iş sürekliliği bahislerine hakim ve alanında deneyime haiz olmak,

f. Oracle veri tabanı mimarisi, tasarımı ve optimizasyonu / normalizasyonu hakkında hakim ve alanında deneyime haiz olmak,

g. Oracle Dataguard suramı, konflgürasyonu ve idaresi mevzusuna hakim ve alanında deneyime haiz olmak,

h. Oracle upgrade ve patching mevzusunda hakim ve alanında deneyime haiz olmak,

i. Oracle Exadata mimarisi, performans, bakım bahislerinde mevzusuna hakim ve. t alanında deneyime haiz olmak,

j. MS SQL Server AlwaysOn yapısında veri tabanı yöneticiliği mevzusunda data ve deneyime haiz olmak,

k. PostgreSQL veri tabanı yöneticiliği mevzusunda data ve deneyime haiz olmak,

l. Linux heyetimi ve idaresi (Red Sınır, Oracle Enterprise Linux, Süse Linux, CentOS) mevzusunda data ve tecrübe sahibi olmak,

m. Tercihen Shell scripting ile veri tabanı yönetim scriptleri geliştirmiş olmak, m. Tercihen Oracle OCP sertifikasına haiz olmak.

n. Veritabanı güvenlik duvarı (IBM Guardium veya Oracle Audit Vault Database Firewall) eserlerinin suramı, idaresi hakkında data sahibi bulunduğunu belgelemek,

o. Big Veri mevzusunda data sahibi olmak.

II. Ağ Uzmanı ( C Kümesi )

a. Şahıs – Tam Vakitli – Brüt Mukavele Fiyat Tavanının 2 Katına Kadar)

b. Omurga ve kenar ağ anahtarı, Firewall, IPS/IDS, içerik Filtreleme, Yük Dengeleyici, Merkezi Kablosuz Ağ Denetim Aygıtı, NAC suretiyle ağ ve güvenlik eserlerinin kullanıldığı, minimum 1000 kullanıcılı bir Informasyon Süreç Merkezinde (kamu veya {özel sektör}), kurum çalışanı veya bu kurumlarda danışmanlık icra eden şirket çalışanı olarak minimum 4(dört) yıl çalışmış olmak,

c. Mahallî Alan Ağ (LAN), Geniş Alan Ağ (WAN), Kablosuz Mahallî Alan Ağ (WLAN), Sanal Hususi Ağ (VPN) mevzularında tasarım, uygulama, erişim güvenliği ve yanılgı çözme mevzularında data ve deneyime haiz olmak,

d. NAC (Network Access Control) teknolojisi ve donanımları hakkında data sahibi . olmak,

e. Ağ İzleme (Network Monitoring) araçlarının suramı, idaresi ve raporlama hususlarında data ve tecrübe sahibi olmak,

f. Ağ üstünde trafik ve protokol tahlili yapabilen (wireshark, tcpdump, netcat şeklinde) yazılımlar mevzusunda data ve tecrübe sahibi olmak,

g. Minimum 2 (iki) üreticinin (Cisco, Arista, Enterasys, Huawei, Juniper, HP vb. milletlerarası kabul görmüş) ağ eserleri hakkında data sahibi bulunduğunu belgelemek,

h. TCP/IP, Ethernet, Layer-2 teknolojileri, P2P Metro Ethernet servisleri hakkında data ve tecrübe sahibi olmak,

i. Firewall, IPS/IDS, Email Gateway, VPN, WAF, Load Balancer, Vulnerability Assessment, Database Security, SIEM eserlerinin idaresinde minimum 4 yıl vazife almış olmak,

j. Informasyon Güvenliği Süreçleri, İTİL, İş Sürekliliği, Risk İdaresi Sistemleri hakkında data sahibi olmak,

k. SOME süreçleri hakkında data ve tecrübe sahibi bulunduğunu belgelemek. SOAR tahlilleri hakkında data sahibi bulunduğunu belgelemek,

l. Cyberark imtiyazlı hesap yönetim sisteminin suramı, idaresi ve raporlama . faaliyetleri bahislerinde data ve tecrübe sahibi olmak,

m. Palo Alto Networks Certified Network Security Administrator (PCNSA) ve Palo Alto Networks Certified Network Security Engineer (PCNSE) sertifikalarına haiz olmak ve belgelemek,

n. CEH mevzusunda data sahibi bulunduğunu belgelemek.

III. İSTENİLEN EVRAKLAR

a) Müracaat Formu, (Müracaat Formunun doldurulması zarurî olup, tercihte bulunmayan adayların müracaatları geçersiz sayılacaktır. Birden fazla grup ve duruma müracaat ile müracaat formu gönderenlerin müracaatları geçersiz sayılacaktır.) (Kurumun web sitesinde duyuru ekinde yer edinen)

b) KPSS netice evrakı,

c) Yabancı dil bilgisi düzeyini gösteren evrak, {YDS veya Yükseköğretim Heyeti tarafınca buna denk kabul edilen ve memleketler arası geçerliliği olan sınav netice dokümanı.)

d) Mezuniyet belgesi aslı veya noter, okul ya da Kurum tarafınca onaylı örneği (diplomanın düzenlenmemiş olması halinde, eğitim durumunu belirtmek suretiyle yordamına nazaran verilmiş ve ondan sonra mezuniyet belgesi veya örnekleriyle değiştirilecek evrakın noterden veya okuldan ya da Kurum tarafınca onaylı örneği).

e) Yeni programlama lisanlarından minimum ikisini bildiğine ilişik doküman (Transkript evrakı kabul edilecektir.)

f) Genel kaidelerin (d) bendinde yer edinen mesleksel tecrübeyi gösterir evrak. Başvurduğu hizmet kümesine ilişkin iş deneyimini gösteren Hizmet Evrakı {kamu kısmında geçen hizmetler için) veya SGK Prim Ödeme Evrakı {hususi kesimde çalışmış olanlar için) g) Fotoğraflı iş deneyimini gösterir detaylı özgeçmiş.

h) Hususi Koşullarda istenilen sertifikalar ile tecrübe veya tecrübesi gösteren evraklar.

i) Misyonunu yapmasına engel olabilecek sağlık problemi bulunmadığına ilişik yazılı beyan.

j) Son üç ay içinde alınmış İsimli Sicil Dokümanı, (e-Devlet üstünden alınabilmektedir)

k) Adam adaylar için askerlik durumunu gösterir evrakın aslı veya onaylı örneği.

l) Doküman istenen hallerde ilgili dokümanın ibrazı mecburidir.

Talep edilen dokümanları (KPSS netice evrakı ve yabancı dil bilgisi düzeyini gösteren doküman hariç) noksan ibraz eden veya asla ibraz etmeyenler bu evrakları son müracaat evveliyatına kadar Başkanlığımıza ibraz ettikleri takdirde talepleri kabul edilecek, son müracaat tarihinden sonrasında ibraz etmeleri halinde ise talepleri kabul edilmeyecektir.

IV. . MÜRACAAT FORMU, YERİ ve TARİHİ

Adaylar duyuru edilen grup ve konumlardan yalnızca bir adedine başvurabileceklerdir.

İlanda belirtilen dokümanlar eksiksiz ve yanlışsız bir halde doldurulduktan sonrasında, dilekçe ‘ ekinde dokümanlarla beraber müracaatların; 25.11.2021 tarihinden 10.12.2021 zamanı mesai saati . bitimine kadar “T.C. Sayıştay Başkanlığı, İnönü Bulvarı (Eskişehir Yolu) 06520 No:45 Balgat/Çankaya/Ankara” adresine şahsen veya son müracaat tarihinde Başkanlığımıza ulaşacak halde posta ile yapılması gerekmektedir. Postadaki gecikmeler ve başka sebeplerle bu tarihten sonrasında başvuranlar ile noksan doküman ibraz edenlerin müracaatları kabul edilmeyecektir.

V. . MÜRACAATLARIN KIYMETLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARININ

DUYURULMASI

Müracaatların incelenmesi sonucunda genel ve hususi koşulları elde eden ve yöntemine uygun olarak müracaat icra eden adaylardan, 2020 veya 2021 yıllarında meydana getirilen Kamu İşçisi Seçme İmtihanında (KPSS) alınan KPSS P3 puanının %70’i (yüzde yetmiş) ile son beş yıl içinde İngilizce lisanında meydana getirilen Yabancı Dil Bilgisi Düzey Tespit İmtihanı (YDS) veya buna denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen YDS dengi puanın %30’unun (yüzde otuz) toplamı temel alınarak her bir grup ve durum için başka değişik en yüksek puana haiz adaydan başlanarak oluşturulacak sıralamaya nazaran kontratlı bilişim işçisi konumunun 4 (dört) katı aday Başkanlığımız tarafınca gerçekleştirilecek olan kelamlı imtihana çağrılacaktır.

KPSS P3 puanı olmayan veya evrak ibraz etmeyen adayın KPSS P3 puanı 70 (yetmiş), yabancı dil puanı olmayan veya doküman ibraz etmeyen adayın yabancı dil puanı 0 (sıfır) olarak değerlendirilecektir.

Bu sıralamaya nazaran son sırada birebir puana haiz birden fazla adayın bulunması halinde bu şahısların tamamı imtihana kabul edilecektir.

Kelamlı imtihana çağırılacak aday sıralaması, www.sayistay.gov.tr web adresinde duyuru edilecektir. Ayrıyeten yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır. Kelamlı imtihana katılma hakkını elde edemeyen müracaat sahiplerine rastgele bir bildirimde bulunulmayacaktır.

VI. İMTİHAN HUSUSLARI YERİ VE TARİHİ

Kelamlı sınav bahisleri, başvurulan grup ve konumlara uygun olarak üstteki genel ve hususi kurallarda belirtilen tüm hususlar ve konulardır.

Kelamlı İmtihanda, adayların kimlik tespitinde kullanılmak suretiyle yanlarında fotoğraflı ve onaylı bir kimlik evrakını (nüfus cüzdanı, yeterlik veya geçişlik) bulundurmaları gerekmektedir. Aksi halde adaylar imtihana alınmayacaklardır.

Kelamlı sınav, Başkanlığın; “İnönü Bulvarı (Eskişehir Yolu) 06520 No:45 Balgat/Çankaya/Ankara” adresinde, www.sayistay.gov.trkurumsal web sitesinde duyuru edilen tarihte yapılacaktır. Söz mevzusu duyuru, kelamlı sınav tarihinden minimum yedi gün evvel yapılacaktır.

Kelamlı sınav zamanı Sayıştay web sitesinde duyuru edilecektir.

VII. İMTİHAN SONUÇLARININ KIYMETLENDİRİLMESİ

Kelamlı imtihanda başarı göstermiş olmak için 100 (yüz) tam puan üstünden minimum 70 (yetmiş) puan almış olmak koşuldur.

Kelamlı imtihanda 70 ve daha çok puan alan adaylar ortasında her bir grup ve konum için değişik ayrı en yüksek puana haiz adaydan başlanarak sınav muvaffakiyet puan sıralaması oluşturulacak ve duyuru edilen durum sayısı kadar adayla mukavele yapılacaktır.

Puan eşitliği halinde sırasıyla alanında yüksek lisans mezunu olanlar, lisans mezuniyet zamanı evvel olanlar ve yaşı daha büyük olanlar ilk olarak yerleştirilecektir.

VIII. İMTİHAN SONUÇLARININ İLANI ve İŞE BAŞLAMA

Grup ve konum için muvaffakiyet sırasına nazaran belirlenecek asil ve yedek olarak kazanan adayların sıralaması Başkanlığımız web sitesi www.sayistay.gov.tr adresinde duyuru edilecektir.

Listede adı bulunan aslolan adaylara duyuru tarihinden itibaren en geç 5 (beş) iş günü içinde posta ile bildirimde bulunulur. Adayların tebligatın kendilerine ulaşmasından itibaren en geç 10 (on) iş günü içinde mukavele imzalamak, mukavelede belirtilen tarihte işe adım atmak ve istenilen dokümanları teslim etmek suretiyle müracaatta bulunmaları gerekmektedir.

Adreslerine meydana getirilen tebligatın bildirim tarihinden itibaren 10 (on) iş günü içinde. Başkanlığımıza müracaat etmeyen, sözleşme imzaladığı halde mukavelede belirtilen tarihte işe başlamayan veya bu müddetin dolduğu gün itibariyle on beş günü geçmeyen ve dokümanla kanıtlama edilebilen kabul edilebilir mazeretini bildirmeyen adaylar, hakkından feragat etmiş sayılır.

İmtihanı kazanan her bir adayın güvenlik soruşturması yapılacaktır.

Aslolan adaylardan, hakkından feragat eden veya etmiş sayılanların yerine duyuru edilen yedek adayların işe başlama süreçleri hakkında üstte belirtilen asıllar uygulanır.

İlan edilen durumlara atanmaya hak kazanan adaylardan gerçeğe karşıt evrak verenler ya da beyanda bulunmuş olduğu tespit edilenler ile istenilen kurallardan rastgele birini taşımadığı sonradan anlaşılanların kontratları yapılmış ise derhal fesih edilecektir. Ayrıyeten, gerçeğe karşıt beyanda bulunanlar hakkında tüzel süreç yapılacaktır.

IX. I. FİYAT

Aylık brüt sözleşme fiyat tavanı, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B unsuruna nazaran istihdam edilenler için 06/06/1978 tarihindeki ve 7/15754 sayılı Bakanlar Şurası Kararının 3 üncü unsurunda tespit edilen sözleşme fiyatı tavanı fiyatının aşağıdaki tabloda her bir grup ve durum için belirtilen katları ile çarpımı sonucu bulunacak meblağ olacaktır. Fakat Başkanlık, tavan fiyatın altında sözleşme düzenlemeye ve ödeme halletmeye yetkilidir.

Kontratlı bilişim işçisine 375 sayılı Kanun Sonucunda Kararnamenin ek 6’ncı hususu uyarınca mukavele fiyatı haricinde rastgele bir isim altında (ek ödeme, fon, fazla mesai vs.) ek olarak bir ödeme yapılmayacaktır.

IX. TEBLİGAT

Kontratlı Bilişim İşçi alımı ile ilgili tüm duyuru, duyuru ve bilgilendirmeler Sayıştay Başkanlığı’na ilişkin www.sayistay.gov.trweb adresinde yayımlanacaktır. Yayımlanacak duyuru, duyuru ve bilgilendirmeler tebligat mahiyetinde olacağından adaylara ayrıyeten tebligat yapılmayacaktır.

Kaynak: Memurlar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir