Stokçularla ilgili yeni yasa yürürlükte! Ceza üst sınırı 500 binden 2 milyon liraya çıkarıldı

Stokçuluğa karşı caydırıcılığın artırılmasını da içeren Kimi Kanunlarda Değişim Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kanuna nazaran, Türkiye Denizcilik İşletmeleri Anonim Şirketi ve Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları İşletmesi Genel Müdürlüğüne ilişkin kimi limanların işletme hakkı verilmesi/devri sistemiyle özelleştirilmeleri sonucunda imzalanan 49 yıldan azca vadeli mukavele müddetleri, müracaat gerçekleştirilmesi, mukaveleden meydana gelen tüm yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve davalardan vazgeçilmesi halinde 49 yıla kadar uzatılacak.

Ek kontratlarda mühlet uzatımı, ek sözleşme bedeli ve ödeme şartlarıyla ilgili mevzular haricinde özelleştirme mukavelesini değiştirecek rastgele bir karara yer verilemeyecek. Ek kontratla uzatılan mühlet, yatırım mühletlerine eklenemeyecek. Ek sözleşme bedelinin tespitinde, Özelleştirme Yönetimi Başkanlığınca Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun kararları kapsamında Ana para Piyasası Kanunu’na nazaran değerleme hayata geçirmeye yetkili minimum iki müessese danışman olarak görevlendirilecek.

Özelleştirme mukavelesi bedeli, işletici/alıcı tarafınca meydana getirilen yatırım meblağları, kapasite artışı ve özelleştirme sonrasında işletici şirket paylarının satışı söz mevzusu olmuş ise bu bedeller ve başka tüm bilgiler dikkate alınarak, milletlerarası değerleme standartlarına nazaran hazırlanmış değerleme raporlarıyla belirlenen ek sözleşme bedeli, uzatım mühleti ve diğer bahisler, Özelleştirme Yüksek Konseyi’nin onayına sunulacak. Özelleştirme Yüksek Heyeti’nin onayı halinde Özelleştirme Yönetimi Başkanlığınca alıcı/işleticilere ek mukavele imzalanmak suretiyle üç ayı geçmemek suretiyle müddet verilecek. Talep halinde bir kereye mahsus olmak suretiyle birinci verilen süreyi geçmemek suretiyle ek mühlet verilebilecek.

LPG DEPOLAMANIN KAPSAMI GENİŞLETİLECEK

Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanunu’nda Değişim Yapılmasına Dair Kanun’da yer edinen “depolama” tarifinin kapsamı genişletildi. Tarifteki “LPG dağıtıcıları” ibaresi, “piyasa faaliyetinde bulunanlar” formunda değiştirildi. Böylelikle, diğer lisans sahipleri de kapsama dahil edildi. Rafinerilerin, rafineri alanı haricinde LPG depolama muhtaçlıklarının karşılanması hedefiyle “depolama” tarifine rafinericiler de eklendi.

Kaçakçılıkla Uğraş Kanunu’na karşıt fiillerden dolayı haklarında mutlaklaşmış mahkumiyet sonucu bulunanlara, LPG Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanunu’nda Değişim Yapılmasına Dair Kanun kapsamında lisans verilmeyecek.
Lisans sahibinin hukuksal şahıs olması durumunda söz mevzusu hükmî kişilikte kabahatin işlendiği tarih prestijiyle yüzde 10’dan fazla hisseye haiz ortaklar ile misyondan ayrılmış olan veya hala vazifede bulunan yönetim şurası başkan ve üyelerine, temsil ve ilzama yetkili olanlara lisans verilmeyecek, bu bireyler lisans başvurusu icra eden hukukî kişiliklerde direkt hisse sahibi olamayacak.

YENİLENEBİLİR GÜÇTE YERLİ ÜRETİM TAKVİYESİ

Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Gücü Üretimi Emelli Kullanımına Ilişik Kanun kapsamında, 30 Haziran 2021’den sonrasında işletmeye girecek kapasite artışları, işletmeye giriş tarihinden itibaren yerli katkı fiyatından yararlanacak.

Kapatılan ETİBANK ve Türkiye Elektrik Kurumu ile Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) ve özelleştirilen elektrik dağıtım şirketleri ismine tapuda tescil edilen ve bu tescil esnasında geçmişte harç, döner ana para suretiyle hizmet bedelleri ödenmiş olan iyelik ve mülkiyetten gayri birebir hakların (tesislerin), etkinlik alanlarına nazaran TEİAŞ veya Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ’ye periyodu, tekrarlanmış harç, döner ana para suretiyle hizmet bedeli ödenmeden sağlanacak.

Tescil süreçlerine ilişkin periyot ve tashih süreçleri her türlü harç ve döner ana para hizmet bedelinden muaf olacak.

STOKÇULAĞA KARŞI CAYDIRICILIK ARTIRILACAK

Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’un “ceza hükümleri” başlıklı unsurunda de değişim yapılmış oldu.

Üretici, tedarikçi ve perakende işletmeler tarafınca piyasada darlık yaratıcı, piyasa istikrarını ve özgür rekabeti bozucu faaliyetler ile tüketicinin mallara ulaşmasını engelleyici faaliyetlerde bulunanlara uygulanan yönetimsel para cezasının alt ve üst hududu gene belirlendi.

Caydırıcılığın artırılması emeliyle 50 bin lira olan alt hudut 100 bin liraya, 500 bin lira olan üst hudut ise 2 milyon liraya çıkarıldı.

ODA VE BORSA ALACAKLARINDA İCRA TAKİPLERİ DURACAK

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu kararlarına nazaran, üyelerin oda ve borsalara olan kesinti, navlun gelirinden alınacak oda hisseleri ve borsa tescil fiyatı ile oda ve borsaların, birliğe olan kesinti borçları asılları ile Sigortacılık Kanunu uyarınca TOBB’a ödenmesi ihtiyaç duyulan sigorta eksperleri ve sigorta acenteleri levha kesinti borç asıllarına ilişkin alacaklar bakımından 31 Aralık 2023’e kadar derdest olan icra ve batkı takipleri duracak, taraf ve takip süreçleri yapılmayacak, ihtiyati haciz kararları icra ve infaz edilmeyecek, yeni icra ve batkı takipleri olmayacak, zaman aşımı müddetleri ve takip hukukuna ilişkin mühletler duracak. Bu mühletler durma müddetinin sona erdiği günden itibaren işlemeye başlamış olacak.

Durma mühletinin başladığı tarih prestijiyle, bitimine 15 gün ve daha azca kalmış olan müddetler, durma mühletinin sona erdiği günü takip eden günden adım atmak suretiyle 30 gün uzamış sayılacak.

AA / Hamdi Çelikbaş – İktisat Haberleri

Kaynak: Haberler.com

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.