suclular suc gelirinden mahrum birakilacak IddXRnGu

Suçlular, suç gelirinden mahrum bırakılacak

Mehmet KAYA

Mali Kabahatleri Araştırma Heyeti (MASAK) FATF tavsiyeleri doğrultusunda “Türkiye’de Hata Gelirlerinin Aklanması ve Terörizmin Finansmanı ile Uğraşta ve Müsadere Uygulamalarında Aktifliğin Artırılması Strateji Dokümanı (2021-2025)” oluşturdu.

Dokümanın aksiyon planı kısmı yayımlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bir genelge yayımlayarak hatalıların cürüm gelirinden yoksun bırakılmasının, cürümle gayretin en kıymetli ögelerinden bulunduğunu belirtti. Genelgede ilgili kurumlara stratejinin uygulanması için lüzumlu her türlü süreci yapma talimatı verildi.

Evrakın piyasaya sürülen aksiyon planı kısmında aklama ve terör finansmanı soruşturmalarında değişik kurumların iştirakiyle uzmanlaşmış soruşturma grupları oluşturulacak. Yerli ve milletlerarası istatistiklerden yararlanılarak tehditler belirlenecek. Kurumların farkındalığı artırılacak. Hizmet içi soruşturma rehberi hazırlanacak ve risk tahlillerine nazaran güncellenecek. Yargı vazifelilerinin aklama ve terör finansmanı davalarındaki performans kriterleri değiştirilecek. Kolluk kuvvetlerinin uzmanlaşması geliştirilecek. Mal ve gelirlere el koyma uygulamalarının istatistiki ve data olarak izlenmesi kapasitesi artırılacak.

Cumhurbaşkanlığı genelgesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan Hareket Planı ve strateji dokümanına yönelik yayımladığı genelgede, milletlerarası mukavelelerden kaynaklı yükümlülüklerine işaret ederek, 1991 yılından itibaren Mali Hareket Vazife Gücü (FATF) standartlarına ahenginin kelam mevzusu bulunduğunu ve 2019’daki FATF gözden geçirmede tavsiyeler verildiğini belirtti. Aksiyon planında da bu tavsiyeler doğrultusunda aksiyonların tasarlandığı vurgulandı.

Genelgede 2016’da MASAK uyumunda Ulusal Risk Değerlendirmesi (URD) çalışmalarının iştirakçi kuruluşların sayısı artırılarak uygulanacağını belirten Erdoğan, “Stratejik plan kapsamındaki tüm kamu kurum ve müesseselerinin üstüne düşen vazife ve sorumlulukları hassasiyetle yerine getirmesi; Strateji Evrakının uygulanması sürecinde gereksinim duyulacak her türlü takviye ve yardımın, tüm kamu kurum ve kuruluşlarınca titizlikle sağlanması mevzusunda gereğini rica ederim” emirini verdi.

Strateji dokümanında belirlenen gayeler ve maksatlar

Stratejik Hedef 1: Aklama ve Terörizmin Finansmanı ile Çabaya Ilişik İsimli ve İdari Süreçlerin Tesirli Bir Şekilde Yürütülmesi.

Amaç 1: Örgütlü ya da ustalaşmış olarak işlenen, kâr hedefi gütmeyen kuruluşlar da dâhil hükmî şahısların suistimali bulunan ve birden fazla kurumun uzmanlık alanına giren aklama ve terörizmin finansmanı vakalarında ihtisaslaşmış soruşturma gruplarının oluşturulması.

Amaç 2: Milletlerarası işbirliğinin geliştirilmesi ve data paylaşımı yapılması

Maksat 3: Aklama ve terörizmin finansmanı kabahatiyle ilgili adlı merciler, kolluk üniteleri, MASAK ve denetim elemanlarının kurumlarının farkındalığının artırılması.

Amaç 4: Tertipli istatistiki data temini ve altyapısının geliştirilmesi.

Stratejik Amaç 2: Aklama ve terörizmin finansmanı ile gayrette ulusal risk değerlendirmesinin yeniliğinin temin edilmesi

Amaç 1: Ulusal Risk Değerlendirmesinin güncellenmesi için Tehdit ve Kırılganlık Emek harcama Kümelerinin kurulması

Amaç 2: Tehdit ve Kırılganlık Emek harcama Kümelerinin istatistik dataları tahlil etmesi.

Stratejik Amaç 3: Aklama ve Terörizmin Finansmanı Cürümlerine Ilişik Mali Boyutu İçeren İsimli ve İdari Süreçlerin Ulusal Risk Kıymetlendirme Neticeleri Ekseninde Önceliklendirilmesi

Amaç 1: Tahlil sonucu yüksek riskli olarak belirlenen tehditlerin tahliliyle eş vakitli olarak soruşturmaya alınması.

Amaç 2: İsimli süreçlerin daha tesirli yürütülmesi için mevcut performans kriterlerinin gözden geçirilmesi

Stratejik Maksat 4: Kabahat kaynaklı malvarlığına el konulması ve diğeri önlemlerin etkin halde uygulanması.

Maksat 1: Ülke riskiyle uyumlu el koyma ve müsadere uygulanması.

Maksat 2: Kar Müsaderesi Önleminin Aktifliğinin artırılması.

Maksat 3: Elkoyma ve müsadereye ilişik sistemin entegre hale getirilmesi, Hazine içinde takip edeni.

Stratejik Amaç 5: Terörizmin Finansmanı ile Çaba Kapsamında Hedeflenen Mali Yaptırımların Tesirli Bir Şekilde Kullanılmasını Sağlayacak Emek harcamalar Yapılacaktır

Amaç 1: Malvarlığı dondurmanın aktifleşmesi için kurumlar ortası uyum.

Maksat 2: Malvarlığı dondurulanlar hakkında Hakkaniyet Bakanlığı, Kolluk Üniteleri, MASAK, MİT ve Dışişleri Bakanlığının periyodik toplantı yapması ve senelik raporlanması.

Amaç 3: Malvarlığı dondurulanların istatistiki bilgilerin hazırlanması ve bunlara ilişik yürütülen tüzel süreçlerin takip edeni.

Kaynak: Dunya

🔥9

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir