tam kapanmada merak edilen sorular guncellendi ghGAxk6B

Tam kapanmada merak edilen sorular güncellendi

İçişleri Bakanlığının internet sitesindeki karşılıklara nazaran, 29 Nisan Perşembe günü 19.00’dan itibaren her türlü vasıtayla yapılacak şehirlerarası seyahatler, mecburî hallerin varlığı halinde seyahat müsaade konseylerinden müsaade alınması koşuluyla yapılabilecek.

Bu doğrultuda, muafiyet nedeni ve buna bağlı olarak vakit ve güzergahla sonlu (genel niteliği bulunmayan) sokağa çıkma kısıtlamasından muaf şahısların yapacakları şehirlerarası seyahatler de müsaadeye tabi olacak.

Tam kapanma kararı öncesinde alınan otobüs biletlerinde, kısıtlamanın başlamasından sonraya denk gelen seyahatler için mecburî hallerin varlığının olup olmadığına bağlı olarak seyahat müsaadesi alınması gerekecek. İstisna olarak tam kapanma kararından evvel alınan biletlerle 29 Nisan 2021 Perşembe günü saat 24.00’e kadar (19.00-24.00 ortasına yönelik istisna getirilecek şekilde) seferine başlayacak otobüs seyahatleri için seyahat müsaade evrakı istenilmeyecek.

Yurt dışı seyahatlerle ilgili bir kısıtlama yok

Yurt dışı seyahatlerle ilgili rastgele bir kısıtlama yahut sonlandırma bulunmuyor. Yurt dışı irtibatlı uçakla seyahat edecek yolculardan yurt dışı uçuşlarını belgelemek kaydıyla, yurt içi aktarma uçuşları ile ikametlerine geliş ve gidişlerini sağlayacakları özel araç, otobüs, tren vb. ulaşım araçlarıyla yapacakları seyahatlerde, seyahat müsaade evrakı istenmeyecek.

İkamet edilen vilayetle çalışılan vilayetin farklı olduğu ve işe geliş gidişin sistemli biçimde günlük yapıldığı İstanbul-Gebze, İstanbul-Çorlu/Çerkezköy, İstanbul/Yalova, İzmir-Manisa, Kütahya-Uşak ve gibisi sınır/komşu vilayetlerde, vilayet hıfzıssıhha şuralarının bu mevzuda alacakları kararlar doğrultusunda personel servisleri ile yapılan yolcu nakliyatı şehirlerarası seyahat müsaadesine tabi olmaksızın yapılabilecek.

Vilayet göç yönetimi müdürlüklerinden ikamet müsaadesi randevusu bulunan yabancılar, randevu tarihini gösterir e-ikamet başvuru/kayıt formu (İstanbul ve Ankara’da ayrıyeten randevu tarihini gösterir SMS/mail bilgisi) ve pasaport ya da pasaport yerine geçen seyahat dokümanıyla kısıtlamaya tabi olmaksızın randevularına katılabilecek. Bu muafiyet, ikamet müsaadesi randevusunun vakti ve vilayet göç yönetimi müdürlüğü ile ikamet ortasındaki güzergahla sonlu olacak.

Vakıf ve dernekler yardım faaliyetlerini sürdürecek

Vakıf ve derneklerle Vefa Toplumsal Takviye Kümeleri koordinesinde yapılan yardım faaliyetleri ramazan boyunca devam edebilecek. Vakıf ve dernekler bu emelle yapacakları müracaatlarda faaliyetin kapsamı ve katılacak gönüllülerin bilgilerini valilik ve kaymakamlıklara bildirecek.

Yapılacak kıymetlendirme ile kuralları taşıdığı belirlenen vakıf/dernek vazifelileri, müracaat yapılan yer ve yardım faaliyetleriyle sonlu olmak kaydıyla sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacak.

Beslenme ve paklık gereksinimlerini yerine getiremeyen ileri yaş kümesindeki bireylerle ağır hastalara yardımcı olan bakıcı ve refakatçiler, bakıma muhtaç kişinin sıhhat raporunu ibraz etmek ve muafiyet nedenine bağlı olarak vakit ve güzergahla sonlu olacak biçimde sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacak.

Anneler Günü’nde çiçekçiler meskenlere servis yapabilecek

Çiçek satışı yapan iş yerleri, Anneler Günü nedeniyle 8-9 Mayıs 2021 Cumartesi ve Pazar günleri 10.00-17.00 saatleri ortasında açık olabilecek ve vatandaşlar ikametlerine en yakın çiçekçiye giderek alışveriş yapabilecek. Çiçek satışı yapan iş yerleri bu tarihlerde, 10.00-24.00 ortasında konutlara servis biçiminde de hizmet verebilecek.

Havalimanı, gar, liman, terminal üzere yerlerde bulunan iş yerleri, kendi dalları için belirlenen genel kurallara tabi olacak. Bu kapsamda muhakkak şartlara ve mühletlere tabi olarak açık olabilecek yeme-içme ve market üzere yerler, belirlenen müddet ve şartlara uymak kaydıyla açık olabilecek, öbür iş yerleri ise kapalı olacak.

SGK prim borçlarının 2’nci taksit ödemelerinin son tarihi olması nedeniyle 30 Nisan 2021 Cuma günü SGK prim borcunu ödemek isteyen patron, esnaf ve öbür sigortalılar durumlarını belgelemek ve SGK müdürlüğü güzergahında kalmak kaydıyla sokağa çıkma kısıtlamasında muaf tutulacak.

Yeni sorular ve cevapları

Soru: Kurumlar Vergisi ödemeleri için 30 Nisan 2021 Cuma günü vergi mükelleflerine borçlarını ödeyebilmeleri için herhangi bir muafiyet tanınacak mıdır?

Cevap: Kurumlar Vergisi ödemesinin son günü olması nedeniyle tam kapanmanın ilk günü olan 30 Nisan 2021 Cuma günü kurumlar vergisi borcu ödemelerini yapmak üzere bankalara gidecek olan vergi mükellefleri vergi borcuna ilişkin tahakkuk fişi veya elektronik ortamda alınmış borç durumunu gösterir bilgi/belgeyi denetimlerde ibraz etmek ve şirket ile ödeme yapılacak banka güzergâhında kalmak kaydıyla sokağa çıkma kısıtlamasında muaf tutulacaktır.

Soru: Tam kapanma kararı öncesinde alınan yurt içi uçak biletleri için izin almak gerekli midir?

Cevap: Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak dönem içerisinde yapılacak her türlü şehirlerarası seyahat izne tabi tutulacaktır. Bu nedenle sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasından sonraya denk gelen seyahatler için de zorunlu hallerin varlığının olup olmadığına bağlı olarak seyahat izni alınması gerekmektedir.

Bu durumun tek istisnası olarak tam kapanma kararından önce alınan biletlerle, 29 Nisan 2021 Perşembe günü saat 24.00’e kadar (19.00-24.00 arasına yönelik istisna getirilecek şekilde) seferine başlayacak olan uçak yolculukları için seyahat izin belgesi istenilmeyecektir.

Soru: Sokağa çıkma kısıtlamalarının uygulandığı süre içerisinde avukatlar faaliyetlerini nasıl yürüteceklerdir?

Cevap: Genelge’nin ekinde yer alan “Muafiyet Yerler ve Kişiler” Listesinin 33 üncü ve 34 üncü maddeleri uyarınca yargısal görevlerin icrasıyla sınırlı kalmak kaydıyla avukatların ve avukat stajyerlerinin; sokağa çıkma kısıtlaması süresince bulundukları şehir içinde ve zorunlu hallerde bürolarına, vekili bulundukları iş yerlerine, adliyelere, kolluk birimlerine, resmî kurumlara, noterliklere gitmeleri herhangi bir kısıtlamaya tabii değildir.

Soru: Sokağa çıkma kısıtlama süresince turkuaz basın kartı sahibi basın mensuplarının görev icabı yapmaları gereken şehirlerarası seyahatleri izne tabi midir?

Cevap: Turkuaz basın kartı sahibi olan basın mensuplarının görevleri gereği yapacakları şehirlerarası seyahatlerinde, kontrol esnasında turkuaz basın kartlarını ve kurumlarınca düzenlenen görev belgelerini ibraz etmek kaydıyla seyahat izin belgesi almalarına gerek bulunmamaktadır.

Soru: Yük ve yolcu taşımacılığında görevli kişiler (şoför, muavin, hostes vb.) şehirlerarası seyahat için izin almak zorunda mıdır?

Cevap: Yürütülen faaliyetin doğası gereği şehirlerarası seyahati zorunlu olan ve Genelgemizde muafiyet tanınan taşımacılık, kargo, lojistik, nakliye vb. faaliyetlerinde bulunan ve e-başvuru sitemi üzerinden görev belgesi almış olan şoför, muavin, hostes gibi görevlilerin, yük ve yolcu taşımacılığı yapılan araçlarla şehirlerarası seyahatleri için ayrıca Seyahat İzin Belgesi almalarına gerek bulunmamaktadır.

🔥7

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir