teklif verildi mkek anonim sirketi oluyor yNusY2J5

Teklif verildi! MKEK, anonim şirketi oluyor

Başlangıç sermayesi 1 milyar 200 milyon lira olan Makine ve Kimya Sanayisi Anonim Şirketi (MKE A.Ş) kurulacak.

AK Parti Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can ve AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan Makine ve Kimya Sanayisi Anonim Şirketi Hakkında Kanun Teklifi, Meclis Başkanlığına sunuldu.

Teklifle, Türk Tecim Kanunu ile hususi hukuk kararlarına doğal olarak, başlangıç sermayesi 1 milyar 200 milyon lira olan MKE A.Ş kurulacak. MKE A.Ş’nin, idaresi, kontrolü, vazife, yetki ve sorumluluklarını düzenlenecek. Firmanın ilgili olduğu bakanlık, Ulusal Müdafa Bakanlığı olacak.

MKE A.Ş, Hazine ve Maliye Bakanlığının görüşü alınarak hazırlanacak temel mukavelesinin imzalanmasının akabinde yapılacak tescil ve duyuru ile faaliyete geçecek.

Firmanın sermayesinin tamamı Hazineye ilişkin olacak fakat Hazinenin şirketteki hisse sahipliğine dayanan oy, yönetim, temsil, denetim suretiyle hak ve yetkileri Ulusal Müdafa Bakanlığı tarafınca kullanılacak. Firmanın, işletme bütçesi ile ilgili her yıl Hazine ve Maliye Bakanlığının görüşü alınacak.

– Misyon ve yetki

MKE A.Ş, ulusal güvenlik maksatları doğrultusunda askeri ve sivil maksatlı; her çeşit tabanca, cephane, patlayıcı ve kimyasal husus, petro-kimya ve diğer kimyevi eserleri, makine, teçhizat, gereç, hammadde, araç-gereç, aygıt, sistem ve platformları yurt içi ve yurt haricinde üretme veya ürettirme, pazarlama ve ticaretini yapma, temsilcilik faaliyetlerinde bulunma, araştırma-geliştirme, yapıt geliştirme ve mühendislik faaliyetleri, modernizasyon, tasarım, kontrol, montaj, entegrasyon ve satış sonrası hizmeti yapma veya yaptırma, jenerik ve yenilikçi teknolojilerin yerli ve ulusal olarak geliştirilmesine ilişkin tematik araştırma merkezi/laboratuvarı, hususi endüstri bölgesi veya eğitim kurumlan kurma; her türlü kurum, kurum ve tüketiciye yönelik olarak proje mühendisliği, danışmanlık, teknoloji transferi, eğitim hizmetleri ile güç, geri dönüşüm, taahhüt işleri yapma lojistik takviye sağlama, cephane ayırma ve ayıklama faaliyetlerinde ve temel kontratında belirlenen başka faaliyetlerde bulunabilecek.

Şirket, yüklendiği taahhütleri daha etkin halde yerine getirmek için birebir halde geri vermek veya gerçeğe uygun bedelini ödemek kuralıyla Ulusal Müdafa Bakanlığı envanterinde bulunan hammadde, materyal, araç-gereç, aygıt, teçhizat, yedek kesim, sistem, alt sistem ve benzerilerini kullanabilecek. Ulusal Müdafa Bakanlığı envanterinde bulunan bina, yapınak, yapımevi, imalathane, işyeri ve gibisi taşınmazlar, arazi, platform, tabanca, cephane, ekipman, sistem ve alt sistemler ile alt yapı ve kontrol merkezleri Ulusal Müdafa Bakanı onayı ile bedelsiz kullanılabilecek.

MKE A.Ş, yurt içi ve haricinde şirket kurma, kurulmuş şirketleri satın alma, bu şirketlere iştirak etme veya bu şirketleri işletme, gerektiğinde yurt içi ve yurt haricinde şube/temsilcilik açma, ulusal güvenlik ve ulusal kalkınma içeren yatırım projeleri için Cumhurbaşkanı Sonucu ile kamulaştırma yapma yetkisine haiz olacak. Yurt haricinde şirket kurma, kurulmuş şirketleri satın alma ve bu şirketlere iştirak etme Hazine ve Maliye Bakanlığının görüşü alınarak, genel kurul sonucu ile gerçekleştirilecek.

MKE A.Ş, ikili veya oldukça taraflı mutabakatlar gereği yabancı ülkeler tarafınca Türkiye’de bırakılanlar ile kamu yönetimleri, kamu tutumsal teşebbüsleri ve sermayesinin minimum yüzde 50’si kamuya ilişkin olan bağlı ortaklıklarca muhtaçlık fazlası ve kullanım dışı bırakılan veya niteliğini yitirmiş olan her türlü hava, deniz ve kara taşıtları, makine ve teçhizat ile tehlikeli veya tehlikesiz metal/metal bileşim atıkları, ekonomik paha taşıyan metal dışı (evsel özellikte olmayan) mal ve gereçleri; faaliyetlerini gerçekleştirmek için lüzumlu olan gereçlerin üretilmesinde hammadde olarak kullanmak ve gerektiğinde piyasada pahalandırmak suretiyle, Endüstri ve Teknoloji Bakanlığınca belirlenen birim fiyatlarından satın alabilecek veya devralabilecek.

– Denetim

MKE A.Ş, Kamu Nezareti, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun yetkilendirdiği bağımsız denetim kuruluşları ortasından genel konsey sonucu ile belirlenecek kurum tarafınca bağımsız kontrole doğal olarak tutulacak. Hazırlanan bağımsız denetim raporu, genel şuraya sunulmasının akabinde MKE A.Ş tarafınca Ulusal Müdafa Bakanlığı ve Hazine ve Maliye Bakanlığına gönderilecek.

MKE A.Ş yönetim konseyi üyeleri, bir üyesi Hazine ve Maliye Bakanının önereceği adaylar ortasından olmak suretiyle genel konsey tarafınca seçilecek. genel müdür, genel kurul tarafınca belirlenecek.

İdare Konseyi ve genel müdürün vazife, yetki ve sorumlulukları, yönetim şurası üye sayısı, İdare Konseyi Lideri ve üyelerinin seçimi ve vazife mühletleri ile emek harcama biçim ve asılları, MKE A.Ş’nin etkinlik hususları, organları, teşkilat yapısı, tasfiye ve kontrolü, iştirakler kurulması, periyot ve tasfiyesi, mali kararları ile diğeri mevzular, firmanın temel mukavelesiyle belirlenecek.

İdare heyetinde misyon alan kamu görevlilerine, kamu tutumsal teşebbüsleri yönetim şurası üyelerine ödenen fiyatta ödeme yapılacak.

– İşçi rejimi

MKE A.Ş hizmetlerinin gerektirdiği vazifeler, İş Kanunu’na doğal olarak işçi eliyle yürütülecek. Şirket etkinlik alanı ile ilgili hususlarda süreksiz veya daima olarak yerli ve yabancı asıllı işçi istihdam edebilecek.

Şirkette istihdam edilecek işçi hakkında kamu kurum ve kuruluşlarına işçi alınmasına dair mevzuat kararları uygulanmayacak. İstihdam edilecek çalışanın; işe alınması, sayısı, ataması, nakli, görevlendirilmesi, eğitimi, niteliği, ekibi, unvanı, vazifede yükselmesi, fiyatı ile başka tüm mali ve toplumsal hakları, terfisi, müsaadesi, emek harcama asılları, vekalet, ödül ve disiplin süreçleri ile mukavele temelleri ve gibisi diğer uygulamaya ilişkin mevzular genel konsey tarafınca çıkarılacak düzenlemeler ile belirlenecek.

MKE A.Ş bünyesinde emek harcama müsaadesi veya emek harcama müsaadesi muafiyeti ile yabancı asıllı işçi çalıştırılabilecek. Emek harcama müsaadesi muafiyet dokümanı verilen yabancı, bu evrak ile iş kontratı mühleti süresince Türkiye’de ikamet edebilecek ve şirket bünyesinde çalışabilecek.

– Muafiyet

Kanun teklifiyle, MKE A.Ş’nin ve sermayesinin yüzde 50’sinden fazlası MKE A.Ş’ye ilişkin olan şirketlerin muaf tutulacağı mevzuat kararları de düzenlenecek. Türk Tecim Kanunu’nun anonim firmalar hakkında uygulanan bazı kararları, MKE A.Ş hakkında uygulanmayacak.

Türk Tecim Kanunu’nun kuruluşa, tıpkı ve nakdi ana para konulmasına, firmalar topluluğuna, genel şura toplantısına çağrı adabı ile genel konsey toplantılarında Tecim Bakanlığı temsilcisi görevlendirilmesine ilişkin kararları de MKE A.Ş hakkında uygulanmayacak.

MKE A.Ş’nin, etkinlik alanı kapsamında ithal edeceği mal ve hizmetler gümrük vergisinden muaf tutulacak. Böylelikle Ulusal Müdafa Bakanlığı ve güvenlik güçlerinin gereksinimlerini her daim tedarik edecek MKE AŞ’nin, bu kapsamda yapacağı ithalat süreçlerinde zaman kaybının önüne geçilmesi amaçlanıyor.

Düzenlemede, Makina ve Kimya Sanayisi Kurumunda çalışan mevcut çalışanın durumuna ilişkin uygulamaların belirlenmesi için geçiş sonucu de yer ediniyor.

Makina ve Kimya Sanayisi Kurumunun genişleyen faaliyetleri ve hizmet alanının gerektirdiği özellikte ve sayıda insan gücünün olmasına olanak veren ve nitelikli işçinin MKE A.Ş’de çalışmaya devam etmelerini özendiren bir yapının oluşturulması, bu kapsamda Türkiye’de geçmiş periyotlarda meydana gelen uygulamalar da dikkate alınarak, işçi yapısına ilişkin uygulamaların gene düzenlenmesi hedefleniyor.

MKE A.Ş’nin gene yapılandırılması emeliyle lüzumlu olan geçiş sürecinde, hizmetin aksamaması için mevcut yönetim konseyi, genel müdür ve yönetimsel misyonu olan işçi, yerlerine görevlendirme yapılıncaya kadar misyonlarına devam edebilecek.

Kaynak: Memurlar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir