TTB’den COVID-19 kararlarına tepki

Türk Tabipleri Birliği (TTB), Koronavirüs Bilim Kurulu’nun almış olduğu son kararları, yazılı izahat ile kıymetlendirdi.

Salgına karşı hayata geçirilmesi ihtiyaç duyulan siyasetlerin da yer verildiği izahat, şu şekilde:

“Bilim Heyeti toplantısında temaslı aşılıların karantinaya alınmaması ve semptom göstermeyenlere PCR testi yapılmaması kararları alınmıştır. Bu kararları kamuoyuna açıklayan Sağlık Bakanı ve ferdî tedbirlerle salgının şubat ayında denetim altına alınacağını öngören salgının merkez üssü İstanbul’un vilayet sağlık müdürünün yaklaşımları ise pandemi karşısında teslimiyeti işaret etmektedir.

Sıhhatte Dönüşüm Programı’nın yetmezlikleri, ekonomik kriz; liyakatsiz Sağlık Bakanlığı ve vilayet sağlık müdürlüğü yöneticileri, salgını denetim altına alamamış ve kendi kendine bırakmıştır. Yüksek sayıdaki ölümlere de kayıtsız kalınan bu kendi kendine bırakma durumu yeni değildir ve bu durum salgının başından bu yana sürmektedir. Bilimsel temellerden yoksun son açıklamalar, Sağlık Bakanlığı ve vilayet sağlık müdürlüklerinin pandemiyi yönet(e)meme sürecinde artık pes ettikleri evredir. Sıhhatte Dönüşüm Programı ile tedavi edici hizmetlere ve hastanelere odaklanmış sağlık hizmetleri stratejisi çökmüştür. Güçsüzleştirilen ve fert amaçlı örgütlenen birinci basamak sağlık hizmetleri, toplumsal bir tehdit olan salgın karşısında çaresiz kalmıştır.

“Bilimsel olarak kabul edilemez”

Virüsün bulaşıcılığının artması sebebiyle kontrol ve aşının özendirilmesi; etken ve süratli bir aşılama programı gerekirken Sağlık Bakanlığı’nın almış olduğu son kararlar bilimsel olarak kabul edilemez. Münasebetiyle kararların sağlık çalışanları ile toplumu karşı karşıya getirme, sıhhatte sertliği artırma ihtimali yüksektir. Kontrol sayısının azaltılması, hastalığın gerçek boyutunun cemiyet tarafınca anlaşılamamasına niçin olmaktadır. Bakanlık eliyle oluşturulan bu kontrolsüzlük hali her yurttaşımızı potansiyel Covid-19 vakasına dönüştürerek toplumu riske atmaktadır. Kamu otoritesinin topluma sunmuş olduğu bildiri bu iken sağlık çalışanlarına yönelik siyasetleri da benzeridir, zira bu kararlar ve uygulamalar sonrası sağlık kurumlarında da rastgele bir tedbirin alınmaması, sağlık işçilerinin hayatlarının da hiçe sayıldığını göstermektedir.

Makûs sağlık siyasetlerine rağmen tüm fedakârlıklarıyla salgını denetim altına almaya çalışan tabipler ve onların örgütü Türk Tabipleri Birliği (TTB) olarak cemiyet sıhhati için bir sefer daha uyarıyoruz: Omicron varyantı ile salgın yeni bir evreye girmiştir ve bu varyantın aşılıları dahi hasta edebildiği, bulaştırıcılığının oldukça yüksek olduğu ve kısa sürede toplumun büyük kısmına bulaşabileceği bilinmektedir. Son bilimsel bilgilere nazaran hastaneye yatırma ve mevte yol açma potansiyelinin Delta’ya nazaran düşük olması ve daha hafifçe seyrettiği de bilinmektedir. Buna rağmen riskli kümelerde vefata yol açma tehdidinin de büyük olduğu ve bu pikin ilerleyen günlerinde daha çok vefatla karşılaşılabileceği de öngörülmektedir. Bununla beraber hatırlatma dozunu yüksek seviyelerde tutan ülkelerde Omicron varyantının yol açabileceği hastane yatışlarının ve ölümlerin daha düşük olduğu görülmektedir.

Delta varyantı öncesi ve delta periyodundaki bilimsel yayınlarda, post-Covid sürecinin geçirilen hastalığın sertliği ile paralellik göstermediği belirtilmişti. Bu manada, şahıslar virüsle hastalandıktan sonrasında hayatta kalsalar bile sıhhatleri negatif etkilenebilecektir. Önümüzde kısa mühlet bulunduğunun şuuru ile halk sıhhatini savunma yükümlülüğü olan Sağlık Bakanlığı, mümkün pikin en hafifçe geçirilmesi için elinden geleni yapmalıdır.”

TTB, alınması ihtiyaç duyulan tedbirleri ise şu şekilde sıraladı:

– “Toplumsal ve ferdi tedbirler beraber yaşama geçirilmelidir.

– Aşısızların ve noksan aşılıların etkin ve süratli bir kampanya ile aşılanmaları sağlanmalıdır.

– 5-11 yaş kümesi için aşılama programı başlatılmalıdır.

– PCR yanında süratli testlerden de yararlanılmalı; günlük meydana getirilen kontrol sayısı yükseltilmeli; temaslı ve risk kümelerinin taramaları süratli tarama testi ile yapılmalıdır.

– Bulaştırma potansiyeli olan yakın temaslı şahıslar, hatırlatma dozu yapılmış olsalar dahi karantinaya alınmalıdır.

– İzolasyon ve karantina altına alınan aileler için adı konulmuş bir ekonomik ve toplumsal dayanak programı uygulanmalıdır.

– Bulaşı artırma potansiyeli olan barınma şartlarına haiz aile fertleri için karantina periyodunu geçireceği kamusal bölgeler sağlanmalıdır.

– Fiyatsız ve nitelikli maskenin Omicron varyantı pikinde yaşamsal bulunduğunu hatırlatıyoruz. Riskli yerlerde çalışanlarda N95 maske dağıtılmalıdır.

-Kalabalıklaşmalardan kaçınmak için tedbirler alınmalıdır. Toplu yaşam yerlerinin kapasitesi yüzde 50 ile sonlandırılmalıdır. Aşısız bireylerin bu bölgelere girmeleri engellenmelidir. Bu teklifler toplu taşıma için de geçerlidir. Karşı karşıya yapılacak etkinliklerde bu tedbirlere dikkat edilmelidir, aktifliklerin mümkünse çevrimiçi olarak yapılması sağlanmalıdır.

-Kapalı ortamlarda havalandırmaların kamusal kontrolü sağlanmalıdır.

-Emek harcama yaşamı, kalabalıklaşmanın gözlemlendiği bir başka alandır. Fabrikalar ve kamu kurumları yüzde 50 kapasite ile çalışmalıdır. Bu süreçte çalışanlar rastgele bir hak yitirilmesine uğramamalıdır.

-Sağlık kurumlarında kapasitenin aşılmasına dair hazırlıklar yapılmalıdır.

Bu teklifler toplumun ve sağlık emek meslek örgütlerinin karar alma süreçlerinde olduğu etkin bir sistemle, değişen şartlara nazaran güncellenmelidir. TTB’nin aralık ayında yapmış olduğu erken uyarma ve detaylı tedbirler kamuoyu ile paylaşılmıştır. Bu ikazlar kamu kurumlarınca göz önünde bulundurulmalıdır. Sıraladığımız tedbirler, hem salgın denetim tecrübesi olan bilim adamları hem de Sağlık Bakanlığı Bilim Heyeti üyeleri tarafınca da bilinmektedir. Olması ihtiyaç duyulan bilginin gereğini yerine getirecek iradeyi gösterebilmek ve yükümlülükleri yerine getirebilmektir.

“Sorumluluğu olanlar çekilme etmeli”

Ne yazık ki yetkili merciler, yalnızca ferdî korunma tedbirlerine bel bağlamıştır, salgın denetimi vatandaşların aşı gönüllüğüne, fizikî ara ve maske tedbirlerine daraltılmış ve bırakılmıştır. Bakanlığın ve müdürlüklerin halk sıhhati yükümlülükleri rafa kaldırılmıştır. Bu tercih ile ölümlere sessiz kalan popülist, bilimsellikten uzak iktidar, yaşam hakkı ihlali halletmeye ve insanlığa karşı suç işlemeye devam etmektedir. Halk sıhhati için lüzumlu adımları atmayan iktidar yönet(e)memektedir ve bu süreçte sorumluluğu olanlar çekilme etmelidir.”

Kaynak: Dunya

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir