turizm tesvik kanunu kabul edildi NWKXDn5I

Turizm Teşvik Kanunu kabul edildi

Turizmi Teşvik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişim Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Şurası’nda kabul edildi.

Kanuna nazaran, Kültür ve Gezim Bakanlığınca uygun görülen kültür ve gezim savunma ve gelişim bölgeleri ya da gezim merkezlerinde, hususi bölüm iştirakiyle “gezim hizmetleri yönetim birlikleri” kurulacak.

“Gezim merkezleri”, kültür ve gezim muhafaza ve gelişim bölgeleri haricinde kalmakla beraber bu bölgelerin niteliğini taşıyan, gezim hareketleri ve faaliyetleri açısından ilk olarak geliştirilmesinde kamu faydası bulunan orman nitelikli olanlar dahil, Hazine taşınmazları ile tescili mümkün olan devletin karar ve tasarrufu altındaki yerlerde yeri, mevkisi ve hudutları, Cumhurbaşkanı kararıyla tespit ve duyuru edilen alanları tanımlayacak.

Kültür ve gezim muhafaza ve gelişim bölgeleri ile gezim merkezlerinin tespitine ilişkin yeni kriterler getirilecek. Buna nazaran ülkenin organik, zamanı, arkeolojik ve sosyokültürel gezim bedelleri ile gezim potansiyeli dikkate alınacak.

Cumhurbaşkanınca kabul edilen yatırımlarda, devlet yardımları hakkında kararda kültür ve gezim muhafaza ve gelişim bölgeleri için belirlenen kural dışı, muafiyet ve teşvik kararları, gezim merkezleri hakkında da uygulanacak.

Kültür ve Gezim Bakanlığınca uygun görülen kültür ve gezim savunma ve gelişim bölgelerinde, alanın bütüncül bir anlayışla korunmasının, geliştirilmesinin, toplumsal ve teknik altyapının gerçekleştirilmesinin ve işletilmesinin hususi dal iş birliği ile sağlanması hedefiyle Bakanlık tarafınca, ismine tahsis yapılanların iştirakiyle gezim hizmetleri yönetim birlikleri kurulmasında Bakanlık yetkili olacak.

KONAKLAMA VE PLAJ İŞLETMELERİNİN BELGELENDİRİLMESİ

Gezim kesiminde, Turizmi Teşvik Kanunu ve diğer mevzuatta yer edinen teşvik önlemleri ile kural dışı, muafiyet ve haklardan yararlanabilmek için Kültür ve Gezim Bakanlığından gezim yatırımı dokümanı ya da gezim işletmesi evrakı alınması zaruriliği getirilecek.

Evraklı yatırımların, Bakanlıkça belirlenen müddetler içinde tamamlanarak işletmeye açılması zarurî olacak lakin bu mühlet Bakanlıkça uzatılabilecek.

Yetkili yönetim tarafınca iş yeri açma ve emek harcama ruhsatı verilen konaklama işletmelerinin, bu ruhsatı aldıkları tarihten itibaren 1 yıl içinde Bakanlıktan gezim işletmesi evrakı almaları zarurî olacak.

Bakanlık tarafınca gezim işletmesi evrakı iptal edilen konaklama işletmelerinin iptal kararının bildiri tarihinden itibaren 1 yıl içinde yine gezim işletmesi dokümanı almaları zarurî hale getirilecek.

Kamu kurum ya da kurumlarının misafirhaneleri, vilayetlerevi ve orduevleri için Bakanlıktan gezim evrakı alınması zarurî olmayacak.

Konaklama içermeyen müstakil plaj işletmelerinin, iş yeri açma ve emek harcama ruhsatı almalarını takiben 7 gün içinde gezim işletmesi dokümanı almak için Bakanlığa müracaat yapmaları ve başvuruyu takiben yapılacak denetim sonucunda var ise belirlenen eksikliklerini, tebligat tarihinden itibaren 30 gün içinde gidererek gezim işletmesi dokümanı almaları mecburî olacak.

Bakanlık tarafınca gezim işletmesi dokümanı iptal edilen plaj işletmelerinin, iptal sürecinin bildiri tarihinden itibaren 30 gün içinde gezim işletmesi evrakı almaları zaruriliği getirilecek.

TURİZM İŞLETMESİ EVRAKI ALAMAYAN İŞLETMELERİN FAALİYETLERİNE SON VERİLECEK

Belirtilen müddetler içinde gezim işletmesi dokümanı alamayan konaklama ve plaj işletmeleri, işletmeye açılamayacak ve faaliyette bulunamayacak. Bu işletmelerin iş yeri açma ve emek harcama ruhsatı, Bakanlıkça meydana getirilen bildirim üstüne yetkili yönetim tarafınca 1 ay içinde iptal edilecek ve faaliyetlerine son verilecek.

Tahsisli kamu taşınmazları üstünde yer edinen tesisler için tahsis şartları uygulanacak.

Kültür ve Gezim Bakanlığınca, gezim bölümünün kalkınmasını ve planlı ve denetimli halde gelişimini sağlamak için toplumsal ve teknik altyapı hizmetlerinin karşılanması için kültür ve gezim muhafaza ve gelişim bölgesi ile gezim merkezlerinde bulunan konaklama tesislerinin çeşit ya da kullanım sonucu değişikliği ile kapasite artışı durumlarında yatırımcıdan toplumsal, teknik ve gibisi altyapıya iştirak hissesi istenecek.

LÜKS KAMPÇILIĞIN YASAL ALTYAPISI OLUŞTURULACAK

Kültür ve gezim muhafaza ve gelişim bölgelerinde ve gezim merkezlerinde devletin karar ve tasarrufu altındaki yerlerin kamu faydası doğrultusunda korunmasına ya da kullanılmasına katkıda bulunacak, fiyatsız girişli günübirlik tesis yapılmasına ilişkin yöntem ve temeller belirlenecek.

Lüks kampçılık gezim çeşidinin yasal altyapısı oluşturulacak ve denetimli gelişimi sağlanacak. Bu kapsamda Kıyı Kanunu’na uygun olmak kaydıyla, yerleşim tasarım ve yönetim planı ile şartları belirlenen, organik çevre ile uyumlu, kalıcı yapı içermeyen, lüzumlu güvenlik önlemleri alınan güzel donanımlı lüks çadırlarda gelişmiş hizmet sunan süreksiz lüks çadır tesisleri yapılması emeliyle kiralama yapılabilecek. Tesis kapsamında yapılacak her türlü birim, temelsiz ahşap platform üstüne, mümkün olan minimum müdahaleyle, çevre dostu çadır materyali kullanılarak ve organik ekosisteme uygun yapılacak.

Bakanlığın belirlediği kriterlere uygun yapılmayan ve gezim işletmesi dokümanı almayan tesisler işletmeye açılamayacak.

Bakanlıktan gezim işletmesi evrakı alınmasının akabinde öteki bir sürece gerek kalmaksızın 15 gün içinde bu tesisler için iş yeri açma ve emek harcama ruhsatı verilecek. Kontratlarına alışılmamış olarak Bakanlığın belirlediği kriterlere uygun yapılmayan tesislerin kira kontratları feshedilecek ve taşınmazın tahliyesi sağlanacak.

Kaynak: Cumhuriyet

🔥1

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir