turizmi tesvik kanunu genel kurulda kabul edildi Dh3zT7ym

Turizmi Teşvik Kanunu Genel Kurul’da kabul edildi

Turizmi Teşvik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişim Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Şurası’nda kabul edildi.

Kanuna nazaran, Kültür ve Gezim Bakanlığınca uygun görülen kültür ve gezim savunma ve gelişim bölgeleri ya da gezim merkezlerinde, hususi bölüm iştirakiyle “gezim hizmetleri yönetim birlikleri” kurulacak.

“Gezim merkezleri”, kültür ve gezim muhafaza ve gelişim bölgeleri haricinde kalmakla beraber bu bölgelerin niteliğini taşıyan, gezim hareketleri ve faaliyetleri açısından ilk olarak geliştirilmesinde kamu faydası bulunan orman nitelikli olanlar dahil, Hazine taşınmazları ile tescili mümkün olan devletin karar ve tasarrufu altındaki yerlerde yeri, mevkisi ve hudutları, Cumhurbaşkanı kararıyla tespit ve duyuru edilen alanları tanımlayacak.

Kültür ve gezim muhafaza ve gelişim bölgeleri ile gezim merkezlerinin tespitine ilişkin yeni kriterler getirilecek. Buna nazaran ülkenin naturel, zamanı, arkeolojik ve sosyokültürel gezim kıymetleri ile gezim potansiyeli dikkate alınacak.

Cumhurbaşkanınca kabul edilen yatırımlarda, devlet yardımları hakkında kararda kültür ve gezim muhafaza ve gelişim bölgeleri için belirlenen kural dışı, muafiyet ve teşvik kararları, gezim merkezleri hakkında da uygulanacak.

Kültür ve Gezim Bakanlığınca uygun görülen kültür ve gezim savunma ve gelişim bölgelerinde, alanın bütüncül bir anlayışla korunmasının, geliştirilmesinin, toplumsal ve teknik altyapının gerçekleştirilmesinin ve işletilmesinin hususi bölüm iş birliği ile sağlanması hedefiyle Bakanlık tarafınca, ismine tahsis yapılanların iştirakiyle gezim hizmetleri yönetim birlikleri kurulmasında Bakanlık yetkili olacak.

– Konaklama ve plaj işletmelerinin belgelendirilmesi

Gezim kesiminde, Turizmi Teşvik Kanunu ve diğeri mevzuatta yer edinen teşvik önlemleri ile kural dışı, muafiyet ve haklardan yararlanabilmek için Kültür ve Gezim Bakanlığından gezim yatırımı evrakı ya da gezim işletmesi dokümanı alınması mecburiliği getirilecek.

Evraklı yatırımların, Bakanlıkça belirlenen mühletler içinde tamamlanarak işletmeye açılması zarurî olacak lakin bu müddet Bakanlıkça uzatılabilecek.

Yetkili yönetim tarafınca iş yeri açma ve emek harcama ruhsatı verilen konaklama işletmelerinin, bu ruhsatı aldıkları tarihten itibaren 1 yıl içinde Bakanlıktan gezim işletmesi dokümanı almaları mecburî olacak.

Bakanlık tarafınca gezim işletmesi dokümanı iptal edilen konaklama işletmelerinin iptal kararının bildiri tarihinden itibaren 1 yıl içinde gene gezim işletmesi evrakı almaları zarurî hale getirilecek.

Kamu kurum ya da kurumlarının misafirhaneleri, vilayetlerevi ve orduevleri için Bakanlıktan gezim dokümanı alınması zarurî olmayacak.

Konaklama içermeyen müstakil plaj işletmelerinin, iş yeri açma ve emek harcama ruhsatı almalarını takiben 7 gün içinde gezim işletmesi dokümanı almak için Bakanlığa müracaat yapmaları ve başvuruyu takiben yapılacak denetim sonucunda var ise belirlenen eksikliklerini, tebligat tarihinden itibaren 30 gün içinde gidererek gezim işletmesi dokümanı almaları zarurî olacak.

Bakanlık tarafınca gezim işletmesi evrakı iptal edilen plaj işletmelerinin, iptal sürecinin bildiri tarihinden itibaren 30 gün içinde gezim işletmesi evrakı almaları zaruriliği getirilecek.

– Gezim işletmesi dokümanı alamayan işletmelerin faaliyetlerine son verilecek

Belirtilen müddetler içinde gezim işletmesi dokümanı alamayan konaklama ve plaj işletmeleri, işletmeye açılamayacak ve faaliyette bulunamayacak. Bu işletmelerin iş yeri açma ve emek harcama ruhsatı, Bakanlıkça meydana getirilen bildirim üstüne yetkili yönetim tarafınca 1 ay içinde iptal edilecek ve faaliyetlerine son verilecek.

Tahsisli kamu taşınmazları üstünde yer edinen tesisler için tahsis şartları uygulanacak.

Kültür ve Gezim Bakanlığınca, gezim kesiminin kalkınmasını ve planlı ve denetimli halde gelişimini sağlamak için toplumsal ve teknik altyapı hizmetlerinin karşılanması için kültür ve gezim savunma ve gelişim bölgesi ile gezim merkezlerinde bulunan konaklama tesislerinin çeşit ya da kullanım sonucu değişikliği ile kapasite artışı durumlarında yatırımcıdan toplumsal, teknik ve gibisi altyapıya iştirak hissesi istenecek.

– Lüks kampçılığın yasal altyapısı oluşturulacak

Kültür ve gezim savunma ve gelişim bölgelerinde ve gezim merkezlerinde devletin karar ve tasarrufu altındaki yerlerin kamu faydası doğrultusunda korunmasına ya da kullanılmasına katkıda bulunacak, fiyatsız girişli günübirlik tesis yapılmasına ilişkin yordam ve asıllar belirlenecek.

Lüks kampçılık gezim cinsinin yasal altyapısı oluşturulacak ve denetimli gelişimi sağlanacak. Bu kapsamda Kıyı Kanunu’na uygun olmak kaydıyla, yerleşim tasarım ve yönetim planı ile şartları belirlenen, naturel çevre ile uyumlu, kalıcı yapı içermeyen, lüzumlu güvenlik önlemleri alınan güzel donanımlı lüks çadırlarda gelişmiş hizmet sunan süreksiz lüks çadır tesisleri yapılması gayesiyle kiralama yapılabilecek. Tesis kapsamında yapılacak her türlü birim, temelsiz ahşap platform üstüne, mümkün olan minimum müdahaleyle, çevre dostu çadır materyali kullanılarak ve naturel ekosisteme uygun yapılacak.

Bakanlığın belirlediği kriterlere uygun yapılmayan ve gezim işletmesi evrakı almayan tesisler işletmeye açılamayacak.

Bakanlıktan gezim işletmesi evrakı alınmasının akabinde öteki bir sürece gerek kalmaksızın 15 gün içinde bu tesisler için iş yeri açma ve emek harcama ruhsatı verilecek. Kontratlarına karşıt olarak Bakanlığın belirlediği kriterlere uygun yapılmayan tesislerin kira kontratları feshedilecek ve taşınmazın tahliyesi sağlanacak.

Kaynak: Memurlar

🔥3

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir