turkiye migren raporu aciklandi migrenin turkiyeye ekonomik yuku 279 milyar tl 7pkQ5pir

Türkiye Migren Raporu açıklandı: Migrenin Türkiye’ye ekonomik yükü 27,9 milyar TL

Migren hastalığının Türkiye‘deki toplam ekonomik yükü 27,9 milyar TL olarak hesaplanıyor.

Global Migren ve Ağrı Derneği tarafınca,Türkiye Migren Raporu yayımlandı. Sıklığı ve şiddetiyle yaşam standardını mühim derecede negatif etkileyen bir baş ağrısı tipi olan migren, hastaların yaşam kalitelerini negatif etkilerken,ülke iktisadı üstünde mühim bir yük oluşturuyor. Hekim, hasta, hasta yakını ve cemiyet perspektifinden migrene ilişik genel durum, farkındalık seviyesi ve güncel muhtaçlıkları ortaya koyan Türkiye Migren Raporu, migrenin ekonomik yükünü de gözler önüne seriyor. Hastalık farkındalığı araştırması ve migren hastalık maliyet emek harcaması olmak suretiyle iki kısımdan oluşan Türkiye Migren Raporu, toplumda migren ve migren tedavisine yönelik farkındalık seviyesini artırma ve migrenin ekonomik yükünü ortaya koyma gayesiyle hazırlandı.

“Migren, üretkenlik devrindeki nüfusta en fazla engelliliğe neden olan hastalık”

Raporla ilgili açıklamalarda bulunan Global Migren ve Ağrı Derneği Lideri Prof. Dr. Aynur Özge, şu görüşleri paylaştı: “Migren bir baş ağrısı tipi olmakla beraber, baş ağrısından öte emareler ve birlikte rol alan yansımalarıyla bilhassa üretkenlik devrinde olan 50 yaş altı toplumda 369 kronik hastalık ortasında en fazla engelliliğe neden olan hastalık olarak kabul ediliyor. Devletimizde migren sıklığına ilişik sağlam emekler bulunmakla beraber, migrenin sosyoekonomik yükü mevzusunda daha kapsamlı bilgiye muhtaçlık duyuluyor. Global Migren ve Ağrı Derneği olarak, migren ve ağrı mevzusunda farkındalık odaklı çalışmalarımıza kıymetli bir mihenk taşı olacağına inandığımız Türkiye Migren Raporu ile devletimizde migren algısına, teşhisine ve rasyonel tedavisine ilişkin şimdiki durumu paylaşmanın yanı sıra migrenin ekonomik yükünü de net sayılarla ortaya koymayı hedefledik.”

Toplumun yüzde 83’ü migren ile genel baş ağrısı farkını bilmiyor

Türkiye’de migren farkındalığına ilişik bilgiler veren Global Migren ve Ağrı Derneği Önder Yardımcısı Prof. Dr. Derya Uludüz, şunları lisana getirdi: “Raporda yer edinen hastalık farkındalığı araştırmasına katılanlara nazaran, Türkiye genelinde migren hastalığının bilinirliği yüzde 25 seviyesinde. Migren tedavisine yönelik bilinirlik oranı ise yüzde 14 olarak ölçülüyor. Genel baş ağrısı ile migren ortasında fark toplumun yüzde 83’ü tarafınca bilinmezken, toplumun %11’i şiddetli ağrılar sıralamasında migreni birinci sırada belirtiyor. Hastaların neredeyse %90’ı uyku tertibi ve gerilimli iş yaşamının migren atakları üstünde etksi bulunduğunu söz ederken, %50’den fazlası ise migrenin iş ve okul hayatında mühim tesirleri bulunduğunu bildiriyor. Araştırmaya katılan doktorların %33’ü ise, Türkiye’de migren mevzusunda düşük farkındalığın, birçok migren hastasının teşhis ve tedavisini geciktirdiğini ve hatta engellediğini düşünüyor. Tüm bu datalar migrenin bir baş ağrısından fazlaca daha öte sonuçlar yaratabileceğini ortaya koyuyor. Migrene karşı toplumsal farkındalığımızın yükselmesi, bu doğrultuda ülkemizin genel sıhhati açısından da eleştiri kıymet taşıyor.”

Migrenin hasta başı direkt tıbbi maliyeti 3 bin TL’nin üstünde, Türkiye’deki toplam ekonomik yükü ise ortalama 27,9 milyar TL

Global Migren ve Ağrı Derneği Genel Sekreteri Prof. Dr. Saime Füsun Mayda Domaç, migren hastalığının ekonomik boyutlarına dikkat çekti: “Devletimizde migren prevalansı yüzde 16,4 olarak hesaplanıyor. Araştırmamızın bilgilerine nazaran migren için averaj hasta başı direkt tıbbi maliyet 3.063,60 Türk Lirası meblağında. Teşhis ve tedavi alan tüm migren hastaları için toplam senelik direkt tıbbi ve tıbbi olmayan maliyetler21,4 milyar TL, dolaylı tıbbi ve tıbbi olmayan maliyetler 6,5 milyar TL olarak hesaplanmaktadır. Teşhis ve tedavi alan hasta sayısı üstünden toplam maliyet hesaplandığında ise toplam migren hastalık maliyetinin ortalama 27,9 milyar TL bulunduğunu görüyoruz. Devletimizde migrene yönelik toplumsal farkındalığın ve yenilikçi tedavilere erişimin artmasıyla beraber migrenin gerek ülke ekonomimiz gerekse toplumsal güvenlik sistemimiz üstündeki ekonomik yükü azaltılabilir.”

Türkiye Migren Raporu’ndan öne çıkan diğeri kilit bulgular şöyleki sıralanıyor:

Hastaların yalnızca yüzde 19’u atak önleyici tedavi kullanıyor ve fakat beş şahıstan biri bu bahiste tabibe gitmeye devam ediyor.

Migrende hastaların üçte birinden fazlasına ağrı önleyici tedavi tavsiye edilirken, hastaların yalnızca aşikâr bir kısmı bu tedaviye kâfi müddet devam ediyor.

Tabipler migren mevzusunda Türkiye’de en sağlam informasyon deposu olarak görülmekle beraber, kendilerinden tıbbi tedavi haricinde ruhsal dayanak dahil her alana müdahil olmaları planlanıyor.

Hasta yakınlarının en kıymetli katkısının, ataklar esnasında hastaya sakin kalacağı, uyaran kısıtlaması olan ortam yaratmak olduğu ortaya konuluyor.

Hastaların ve doktorların yarıdan fazlası migren mevzusunda daha tesirli bir tedavi arayışında.

Hastalar ilaç dışı tedavi seçenekleri ve ağrı günlüğü suretiyle takip uygulamaları mevzusunda daha çok bilgiye gereksinim duyuyor.

Tabipler migren hastalığının Türkiye’de kıymetli derecede iş gücü ve üretkenlik yitirilmesine sebep bulunduğunu belirtiyor.

Kaynak: Bültenler

🔥1

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir