Türkiye Uzay Ajansı’na girebilmek için gerekli şartlar açıklandı

Ülkemizin uzay operasyonlarını yürütme amacı ile 2018 senesinde faaliyete geçen Türkiye Uzay Ajansı (TUA), 21 Ocak 2022 tarihindeki Resmi Gazete’de alım yapacağı uzman ve uzman yardımcılarında aramış olduğu şartları ve bunların haiz olacağı vazife, yetki, hak ve sorumluluklarını belirlediği bir yönetmelik yayımladı. İşte ayrıntılar…

Uzman yardımcılığı için giriş imtihanı yapılacak

34 maddelik yönetmelikte uzman yardımcılığı için bir giriş imtihanı yapılacağı duyuruldu. Buna gore yazılı ve sözlü ya da yalnızca sözlü olarak gerçekleştirilecek giriş imtihanlarına KPSS puanı en yüksek olan adaydan adım atmak suretiyle meydana getirilen sıralama sonucunda son sıradaki aday ile eşit puana haiz adaylar da çağrılacak.

Yazılı imtihan sonucunda yetmiş puandan azca olmamak suretiyle, en yüksek puandan başlanarak giriş imtihanı duyurusunda belirtilen kadro sayısının dört katına kadar aday ise sözlü sınava çağrılacak.

Giriş sınavına müracaat şartları ise şu şekilde;

 • 14/7/1965 tarihindeki ve 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,
 • Minimum dört senelik lisans eğitimi veren; Hukuk, siyasal bilgiler, iktisadî ve idarî bilimler, işletme ve ekonomi fakültelerinden,
 • Mühendislik fakülteleri, havacılık ve uzay bilimleri fakülteleri lisans bölümleri ile astronomi ve uzay bilimleri, uzay bilimleri ve teknolojisi, matematik, istatistik, fizik, kimya, biyoloji, moleküler biyoloji ve genetik bölümlerinden yada bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafınca kabul edilen yurt içindeki yada yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak,
 • Giriş sınavının yapıldığı senenin ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak,
 • Son müracaat zamanı itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış KPSS’den giriş imtihanı duyurusunda belirtilen puan türlerinden asgari puanı almış olmak,
 • Başkanlıkça lüzumlu görüldüğü takdirde, YDS’den minimum (C) seviyesinde olmak suretiyle giriş imtihanı ilanında belirtilen seviyede yada dil yeterliği bakımından bunlara denkliği ÖSYM tarafınca kabul edilen ve internasyonal geçerliliği bulunan belgeye haiz olmak.

Uzman yardımcılarının vazife ve yetkileri;

 • Refakatine verildiği uzmana, vazife tanımında bulunan görevlerin yapılmasında destek olmak.
 • Daire başkanı yada refakatinde görevlendirildiği uzman tarafınca verilecek benzeri nitelikteki öteki görevleri yerine getirmek.

Uzmanların vazife ve yetkileri;

 • Uzmanlar görevli bulundukları hizmet birimindeki daire başkanına bağlı olarak;
 • Daire başkanı tarafınca birimin vazife alanıyla ilgili verilen görevleri yerine getirmek,
 • Başkanlığın vazife alanına ilişkin olarak siyaset, strateji ve hedeflerin belirlenmesi, mevzuatın geliştirilmesi, uygulamadaki aksaklıkların tespiti ve benzeri amaçlarla her türlü araştırma ve incelemeler yaparak önerilerde bulunmak,
 • Başkanlık hizmetlerinde etkinlik, verimlilik ve performansın artırılması ile ölçü birliğinin ve standardın sağlanmasına yönelik çalışmalarda bulunmak, genel uygulama ilkelerinin saptanması ve birimler arası eşgüdüm sağlanması için ortak emek verme yapmak,
 • Görevli olduğu mevzuyla ilgili her türlü informasyon ve veriyi derlemek ve değerlendirmek,
 • Başkanlığın vazife alanına giren mevzularda proje önerileri getirmek ve geliştirmek,
 • Görevlendirildikleri mevzularda Başkanlık içinde ya da başka kurumlarda eğitimler vermek,
 • Vazife alanıyla ilgili ulusal yada internasyonal komisyon, kurs, seminer, toplantı ve emek harcamaları kovuşturmak,
 • Görevli olduğu mevzularda, Başkanlık ile öteki kamu kurum ve kuruluşları arasındaki irtibatı sağlamak,
 • Refakatine verilen uzman yardımcılarının informasyon ve deneyimlerinin geliştirilmesine katkıda bulunmak,
 • Teşkilatlanmaya ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinde öngörülmesi kaydıyla öteki görevlerinin yanı sıra araştırma, çözümleme, teftiş, denetim, araştırma ve soruşturma yapmak,
 • Daire başkanı tarafınca verilen benzeri nitelikteki öteki görevleri yerine getirmek ile görevlidir.

Uzman ve uzman yardımcılarının sorumlulukları;

 • Uzmanlar ve uzman yardımcıları, verilen görevlerin mevzuata, plan ve programlara uygun olarak yürütülmesinden, sıralı amirlerine karşı mesuldür.
 • Uzmanlar, refakatine verilen uzman yardımcılarının en iyi şekilde yetiştirilmesine hususi bir ehemmiyet verir ve bu amaçla refakat süresince uzman yardımcılarının, meslek ve hizmet gereklerine uygun şekilde yetiştirilmesini gözetir.

Peki siz bu mevzu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı ihmal etmeyin.

KaynakShiftDelete

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir