turkiyede yesil osbler hayata gecirilecek HESOG8Jk

Türkiye’de yeşil OSB’ler hayata geçirilecek

Türkiye‘nin yeşil ekonomiye yönelik amaçları kapsamında, yeşil organize endüstri bölgeleri (OSB) ve endüstri bölgelerinin hayata geçirilmesi emek harcamaları tamamlanacak, bu bölgelere yönelik sertifikasyon sistemi uygulamaya alınacak.

Tecim Bakanlığı tarafınca, Türkiye’nin son yıllarda ivme kazanan iklim değişikliği ile çaba siyasetlerine adaptasyonunu sağlamayı hedefleyen ve ihracatta rekabetçiliği güçlendirecek bir yol haritası durumunda olan “Yeşil Mutabakat Aksiyon Planı” yayımlandı.

AA muhabirinin yapmış olduğu derlemeye nazaran, hareket planında yeşil iktisada yönelik amaçlar de yer aldı.

Buna nazaran, ülkede endüstrinin yeşil dönüşümünün ve döngüsel iktisadın geliştirilmesi sağlanacak. Döngüsel ekonomi çerçevesinde öncelikli bölümler belirlenerek, kesimlere yönelik detaylı etki ve muhtaçlık tahlili emek harcamaları yapılacak. Bu kapsamda, Ulusal Döngüsel İktisat Aksiyon Planı hazırlanacak. Planla, geri kazanılmış ikincil yapıt ve materyal kullanımı için teknik kriterler de belirlenecek.

Yeşil OSB’lerin ve yeşil endüstri bölgelerinin hayata geçirilmesine yönelik çalışmaların tamamlanması da amaçlanıyor. Bu bölgelere yönelik sertifikasyon sistemi uygulamaya alınacak, buna ilişkin mevzuat hazırlanacak.

Çevre Etiketi Sistem yaygınlaştırılacak ve bu alanda yeni kriterler belirlenecek.

Su tüketiminin fazla olduğu dokuma ve deri dallarında temiz üretim mevzuatı güncellenecek. Belirlenen tekniklerin uygulanabilirliğini kontrol etmek maksadıyla pilot OSB uygulamaları yapılacak. Dallara bu alanlarda eğitim verilecek.

Çevre etiketi ve atık idaresi hususlarında başta KOBİ’ler olmak suretiyle firmaların bilgilendirilmesi sağlanacak, ilgili kesimlerin bilinç ve farkındalık seviyesi artırılacak.

Üretilen yapıt ve hizmetlerin çevresel tesirlerinin değerlendirilebilmesi için ülke şartlarını ham husus, prosesler ve emisyonlar bazında yansıtan Ulusal Yaşam Döngüsü Informasyon Tabanı geliştirilecek.

Ülkede yeşil üretimi destekleyecek teknolojiler belirlenip geliştirilecek. Bu maksatla üniversiteler, kamu araştırma merkez ve enstitüleri, potansiyel üretici ve teknoloji geliştirici şirket temsilcileri, akademisyenler ve kamu kurum temsilcilerinin bulunacağı bir emek verme kümesi kurulacak. Emek harcamalar kapsamında yeşil teknolojiler mevzusunda dayanak ve teşvik teklifleri hazırlanacak. Yeşil teknoloji mevzusundaki Ar-Ge projeleri ile yeşil dönüşüm altyapısının oluşmasına katkı sağlanacak.

Ulusal Sürdürülebilir Tüketim ve Üretim Hareket Planı hazırlanacak. Bu kapsamda, gıda, balıkçılık ve ziraat, konut ve inşaat, tüketici eserleri imalatı ile gezim özelinde dallar çalışılacak.

Üretimde ve tüketimde suların sürdürülebilir kullanımı ile atık suların yine kullanımının geliştirilmesi sağlanacak. Atık su arıtma tesisleri çıkış suları ve tarımdan dönen sular için tavsiye edilen gene kullanım alternatifleri belediyelerce ve ilgili kurumlarca uygulamaya geçirilecek. Su Gene Kullanım Ulusal Master Planı hazırlanacak. Bu kapsamda her senenin birinci çeyreği arıtılmış atık suların gene kullanım oranının raporlanması sağlanacak. Arıtılmış atık suların yine kullanım oranının 2023 senesinde yüzde 5’e ulaştırılması öngörülüyor. Arıtılmış atık suların yine kullanımına ilişkin olarak belediyeler ve OSB’lerde farkındalık oluşturulacak.

Su ayak izi hesaplanacak

Türkiye’nin “su ayak izi” değerlendirmesine yönelik emekler yürütülerek, havza bazında sektörel su ayak izi hesaplanacak. Üretimde ve tüketimde kullanılan su kaynaklarının havza bazında korunması sağlanacak. Endüstriyel süreçler de dahil olmak suretiyle su kullanım verimliliğini geliştirilecek ve bu bağlamda KOBİ’ler de dahil olmak suretiyle firmalar bilgilendirilecek.

Su kaynaklarının idaresinde uzaktan idrak etme, sensörler ve bilişim uygulamalarının kullanımına ilişkin emekler yapılacak. Ar-Ge çalışmalarıyla uzaktan idrak etme tekniği ile elde edilmiş bilgilerin, sulama, kuraklık ve randıman varsayımı çerçevesinde kıymetlendirilmesi için bir “Dijital Sulama İdaresi Sistemi” kurulacak. Havza bazlı meydana getirilen planlamalarda su kısıtı göz önüne alınarak üretim planları yapılacak ve izlenebilirliği sağlanacak.

Kaynak: Memurlar

🔥4

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir