Türkiye’den Afganistan için insani yardım kampanyası

Bugünkü Resmi Gazete’de piyasaya sürülen Cumhurbaşkanlığı sonucu ile Afganistan’a yardım kampanyası başlatıldı.

Kararda, “Afganistan’da insani desteğe muhtaç sivil halka temel insani gereksinimlerinin karşılanması için takviye olunması maksadıyla yardım kampanyası başlatılması hakkında ekli Kararın yürürlüğe konulmasına, 5902 sayılı Kanunun 23 üncü hususu mucibince karar verilmiştir” denildi.

Resmi Gazete’de piyasaya sürülen kararda şu tabirler yer aldı: “Afganistan’da insani desteğe muhtaç sivil halka temel insani muhtaçlıklarının karşılanması için dayanak olunması emeliyle yardım kampanyası başlatılması hakkında ekli Kararın yürürlüğe konulmasına, 5902 sayılı Kanunun 23 üncü hususu mucibince karar verilmiştir. Yardım kampanyası ve görevlendirme UNSUR 1- (1) Afganistan’da açlık ve soğuk kış kuralları sebebiyle insani desteğe muhtaç sivil halka temel insani muhtaçlıklarının karşılanması için takviye olunması hedefiyle yardım kampanyası başlatılması kararlaştırılmış ve söz mevzusu insani yardım kampanyasının uyumunu yapmak suretiyle Afet ve Acil Durum İdaresi Başkanlığı göreve getirilmiştir. (2) Kampanya kapsamında valilikler, belediyeler ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca toplanan yardımların aktarılması ya da gerçek ve hükmî bireylerce direkt bağış yapılması maksadıyla Afet ve Acil Durum İdaresi Başkanlığınca kamu bankaları ve/yada hususi bankalar nezdinde açılacak hesaplar anılan Başkanlık tarafınca duyurulur. (3) Afet ve Acil Durum İdaresi Başkanlığı tarafınca Afganistan’a yardım kampanyası için 20/1/2022 tarihinden itibaren kamu bankaları ve/yada hususi bankalar nezdinde açtırılan hesaplara yapılmış/yapılacak bağışlar da insani yardım kampanyası kapsamında kıymetlendirilir.”

Kaynak: Dunya

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir