yapay zeka denilince akla ilk robot geliyor WaT1O4zn

Yapay zeka denilince akla ilk “robot” geliyor

Önder Küçükşabanoğlu, AA muhabirine, AIPA’nın suni zekâ alanında yaptırdığı “AIPA Gelecek Araştırması: Toplumda Suni Zekâ Algısı” raporuna ilişik değerlendirmelerde bulunmuş oldu.

Kuantum Araştırma tarafınca 1.135 iştirakçi ile meydana gelen ve ortalama yüzde 30’unu öğrencilerin oluşturduğu araştırmada, iştirakçilere suni zekanın tarifinin sorulduğunu lisana getiren Küçükşabanoğlu, iştirakçilerin yüzde 22’sinin suni zekaya dair bir fikri olmadığını, yüzde 21’inin ise suni zekayı robot terimi ile özdeşleştirdiğini söylemiş oldu.

Robot terimi ile özdeşleştirilmesinde ise Hollywood sinemalarında çizilen suni zekâ imajının tesirli olduğuna dikkati çeken Küçükşabanoğlu, “Suni zekada Hollywood tesiri ise, dünyayı ele geçirme, yok etme, ziyan verme ve bunu robot eliyle gerçekleştirme olarak önümüze çıkıyor. Yaş kümesi ne olursa olsun çabucak derhal her yaş kümesinin ortalama yüzde 20’si için suni zekâ robot manasına geliyor.” tabirini kullandı.

Küçükşabanoğlu, “Suni zekayı en yanlışsız halde tanımlayan bireyler, makine öğrenmesi tabirini kullanıyor. Bu ifadeyi kullanan adamların oranı yüzde 6,9 iken, bayanların oranı yüzde 3,4’e kadar düşüyor. Bu durum, dünyada da ortak bir problem olan suni zekâ alanında bayanların daha azca yer almasının bir öteki göstergesi. Hatta bayanların bu alanda daha fazlaca desteklenmesi icap ettiğinin de dolaylı bir işareti.” değerlendirmesinde bulunmuş oldu.

ENDİŞELERİN ANA NEDENİ İŞLERİ ELİMİZDEN ALMALARI

 Suni zekaya yönelik kaygıların ana sebebi olarak iş gücünde robot ve suni zekanın baskın olabileceği fikrinin dikkati çektiğine değinen Küçükşabanoğlu, “Öğrencilerdeki suni zekâ kaygısının ana deposu işsizliğin artması, robotların insanların işini elinden alacağı niyeti. Ek olarak, suni zekanın ferdî bilgilere kolay erişimi ve sürece hüneri ile mahremiyeti zedeleyeceğinden de korkuyorlar.” diye konuştu.

Küçükşabanoğlu, bu endişenin fazla oluşunda Hollywood tesiri ile çizilen robot imajının büyük hisse sahibi bulunduğunun altını çizerek, “Suni zekadan korktuklarını söz eden iştirakçilerin yüzde 40’ı, suni zekanın tehlikeli, ürkütücü ve insanlığı tehdit edici, ele geçirici özelliklerine vurgu yapıyor. Bu türlü kaygılar bilhassa insansı robotlar, robotların askeri alanda kullanımına dair örnek görüntülerle beslenerek ortaya çıkıyor. Hollywood sinemaları bu dehşetleri da tetikleyici içeriklerle suni zekayı servis ediyor.” formunda konuştu.

YAPAY ZEKÂDAN EN OLUMSUZ ETKİLENECEK MESLEK DOKTORLUK

 

Araştırmaya katılanların ortalama yüzde 22’sinin en negatif etkilenecek meslek olarak doktorluğu lisana getirdiğini belirten Küçükşabanoğlu, doktorluğu yüzde 15,7 ile öğretmen/eğitimci/öğretim elemanları, yüzde 14,5 ile kolluk kuvvetleri ve yüzde 11,4 ile tercümanların izlediğini belirtti.

Küçükşabanoğlu, “Iştirakçilerin yüzde 56’sına nazaran, tüm bu mesleklerin etkilenmesindeki ana niçin, suni zekanın bu mesleklerin günümüzdeki yapılış biçimlerine çarçabuk entegre edilebilmesi ve insanı dışarıda bırakacak kadar kapsaması, devralabilme potansiyeli. İştirakçiler, suni zekanın bu mesleklerdeki istihdamı kıymetli seviyede azaltacağına inanıyor.” dedi.

Küçükşabanoğlu, araştırma sonuçlarına nazaran, iştirakçilerin başta tıp olmak suretiyle güvenlik, eğitim, yönetim, havacılık, hukuk ve sağlık alanında alacakları hizmetin kalitesinin artacağına inandıklarını altını çizdi.

YAPAY ZEKADAN EN ÇOK ETKİLENECEK ALAN İKTİSAT

Suni zekadan en fazlaca etkilenecek alan sorularına verilen yanıtları aktaran Küçükşabanoğlu, suni zekadan en fazlaca etkilenecek alan olarak ekonomi yüzde 32,4 ile birinci sırayı alırken, bunu sırasıyla yüzde 21,4 ile eğitim, yüzde 13,3 ile medya ve bağlantı, yüzde 12 ile güvenlik ve dış siyasetin izlediğinin altını çizerek, iştirakçilerin bu alanlardaki temel kıymetlendirme odağının iş gücü bulunduğunu hatırlattı. ,

İştirakçilerin yüzde 15,7’sinin tüm bu alanları işsizliğin artması boyutuyla ele alırken, yüzde 24’ünün ise gelişen teknoloji ile iktisadın canlanması ve yeni iş kolları bakımından değerlendirdiğine dikkati çeken Küçükşabanoğlu, bu durumu iştirakçilerin suni zekaya karşı olumlu ve kendilerince negatif neticeleri ile beraber bir bakış sergilemeleri olarak gördüğünü belirtti.

Araştırmanın neticelerini kıymetlendiren Küçükşabanoğlu, “Toplumun yüzde 71,1’i gelecekte suni zekâ ile ilgilenmeyi düşünmüyor. Gelecekte suni zekâ ile ilgilenmeyi düşünen bireylerin yüzde 28,9’u bu ilgilerini yüklenmiş olarak suni zekâ ve eğitim alanında pahalandırmak istiyor.” diye konuştu.

Araştırma sonuçlarına istinaden AIPA’nın neler yapacağına değinen Küçükşabanoğlu, kelamlarını şöyleki sürdürdü:

“Suni Zekânın yaşamın her alanını domine etmesi umut ediliyor. Araştırmadan da görüleceği suretiyle toplumumuz suni zekâ noktasında data sahibi değil. Bildiğini düşünenler ise, yanlış biliyor. Büyük çoğunluğu ise suni zekaya geleceğinde yer vermeyi düşünmüyor. AIPA olarak, yapmayı planladıklarımızı şöyleki sıralayabiliriz:

Türkiye’de suni zekâ ile ilgili bilinçlendirme emekleri yürütmek, toplumda suni zekâ mevzusuna dair farkındalık yaratmak, suni zekâ alanındaki yanlış bilgilenmenin giderilmesi yöntemiyle kişisel hünerlerin kazanılmasına dayanak olmak. Türkiye’nin parlak bir suni zekâ geleceğine haiz olması için siyasetler üretmek, politika üretim süreçlerine katkı vermek ve karar alıcılara etki etmek. Dijitalleşen dünyaya ayak uydurabilmek için bilgili olmak gerekiyor. Bilgiye haiz olduktan sonrasında dijitalleşmeden korkmaya gerek yok. AIPA olarak çalışmalarımızı sürdürürken, ülkemizin geleceği değil, bugünü olduklarını düşündüğümüz, nüfusumuzun yüzde 31’ini ve ortalama 26 milyonluk bir kitleyi oluşturan Z jenerasyonunu önceleyeceğimizi bilhassa belirtmek istiyoruz.”

Küçükşabanoğlu, AIPA’nın Kuantum Araştırma ile gerçekleştirdiği “Gelecek Araştırması” serisinin birincisi olan “Toplumda Suni Zekâ Algısı” araştırmasını ilerleyen günlerde değişik alanlarda yeni çalışmaların takip edeceğinin altını çizdi.

 

Kaynak : Milliyet

🔥2

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir