Yargıtay’dan miras konusunda emsal niteliğinde “hayırlı evlat” kararı

Maddi durumu iyi olan baba, kanser olunca kendisine destek olması için öz kızıyla ‘ölünceye kadar bakım sözleşmesi’ imzaladı. Diğer bir kentte ikamet eden kız evlat, kanser hastası babası ile kalp hastası annesiyle senelerce yakından ilgilendi. Yaşlı adam da sözleşme gereği kızına bir daire verdi. Yaşlı adam ölünce olanlar oldu.

ÖTEKİ MİRASÇILAR DAVA AÇTI

Diğer mirasçılar Asliye Hukuk Mahkemesi’nin yolunu tuttu. Yaşlı insanın 14.06.2011 tarihinde vefat ettiğini, geriye mirasçı olarak tarafların kaldığını, murisin mirasçılarından mal kaçırmak emeliyle bir daireyi davalı kızına ölünceye kadar bakma mukavelesi ile devrettiğini öne sürdüler. Evli ve çocuklu olan davalının öteki kentte oturan babasına bakmasının mümkün olmadığını, ayrıyeten murisin eşinin hayatta ve sıhhatli olması sebebiyle ona bakabilecek güçte bulunduğunu, gerçek emelin bakım sağlamak değil bağış bulunduğunu ileri sürerek, müvekkilinin miras hissesi oranında tapu iptali ve tescil isteğinde bulunmuş oldu.

Davalı kız evlat ise babasının kanser hastalığı sebebiyle vefat ettiğini, annesinin de kalp hastası bulunduğunu ve her ikisine beraber baktığını, şahsen konutlarına giderek bu formda iki yıl baktığını, kimi zaman de kendi konutlarında baktığını, böylelikle murise yedi yıl süresince bakıp ilgilendiğini, bunun üstüne babasının da bizatihi taşınmazı ismine tescil ettirdiğini beyan ederek, davanın reddini savundu.

MAHKEMENİN KARARINI YARGITAY BOZDU

Mahkeme, kız evladın hasta babasına bakmasını Türk örf ve adetlerine bağlayarak davanın kabulüne hükmetti. Mahkemenin, mal kaçırılma sonucu Yargıtay 1. Hukuk Dairesi tarafınca, “Murisle (miras bırakanla) davalı tarafın ilgilenilmiş olduğu, ölünceye kadar bakma akitlerinin ivazlı akitlerden olup davalının bakım borcunu yerine getirmiş olduğu, miras bırakanın mal kaçırma maksadı olsa idi tüm malvarlığını devredebilecekken bunu yapmadığı münasebetiyle temlikin gerçek bakım karşılığı olduğu mal kaçırmanın amaçlanmadığı anlaşılmaktadır” nedeni öne sürülerek bozuldu. Yeniden görülen davada Mahkeme, birinci sonucunda direnince devreye bu kere Yargıtay Hukuk Genel Heyeti girdi.

MAL KAÇIRILSAYDI BİR DAİRE İLE HUDUTLU KALMAZDI

Güzel ve vefalı evlada verilen bir dairenin miras kaçırmak olmadığına hükmeden Yargıtay Hukuk Genel Şurası emsal bir karara imza attı. Kararda şöyleki denildi:

“Miras bırakan 1938 doğumlu olup, 14.06.2011 tarihinde vefat etmiştir. Geride sağ eşi ile kendisinden evvel vefat eden oğlunun evlatları ve davacı oğlu ile davalı kızı mirasçı olarak kalmıştır. Miras bırakan konut niteliğindeki dava mevzusu taşınmazını 12.05.2010 tarihinde ölünceye kadar bakma mukavelesiyle davalı kızına devretmiş, davacı oğlu tarafınca gerçek emelin bağış olduğu, mirastan mal kaçırma gayesiyle, muvazaalı olarak temlikin yapıldığı ileri sürülerek eldeki dava açılmıştır. Fakat evraktaki kanıtlar incelendiğinde, miras bırakanın ölmeden evvelki son yedi yılını kanser hastası olarak geçirdiği, davalı kızının kendisi ile ilgilenilmiş olduğu, hem hastanede hem de meskende kalmış olarak babasına bakmış olduğu, bu sırada kalp ameliyatı olan annesine de bakıp ilgilenilmiş olduğu anlaşılmakta olup, miras bırakan tarafınca kızının sağlamış olduğu bu bakım ve ileride de kendisine bakıp gözetmesi emeliyle dava mevzusu taşınmazın devredildiği açıktır. Hakikaten ölünceye kadar bakma mukavelesi yapıldıktan sonrasında davalı babasının yanına taşınmış, yaşlı ve hasta olan murise vefatına kadar bakarak mukaveleyle üstlendiği edimini ifa etmiştir.

Maddi durumu iyi olan murisin dava mevzusu taşınmaz haricinde iki değişik kentte konut durumunda dört değişik bağımsız kısım ile 300 dönüm kadar arazi sahibi olduğu evrak kapsamından anlaşılmakta olup, mal kaçırma gayesi taşıması halinde murisin diğer taşınmazlarını da devredebilecekken bunu yapmadığı da açıktır. Ayrıyeten belirtmek gerekir ki, ölünceye kadar bakıp gözetme şartı ile meydana getirilen temliki sürecin geçerliliği için kontratın düzenlenmiş olduğu tarihte bakım alacaklısının hususi bir bakım ihtiyacı içinde bulunması zarurî değildir. Bu gereksinmenin kontrattan sonrasında doğması ya da bu mukavelede tarafların hak ve borçları bakım alacaklısının ömrüyle hudutlu olduğundan bakım alacaklısının vefatına kadar oldukca kısa bir mühlet sürmüş olması da mukavelenin geçerliliğine tesirli değildir.

Tüm bu olgular karşısında, murisin taşınmazını yalnızca bir görünüş meydana getirmek için değil de samimi olarak bakım temini için ölünceye kadar bakma mukavelesiyle devrettiği, diğer mirasçılarından mal kaçırma maksadını taşımadığı, bakım borçlusu olan davalının da babasına bakarak karşı edimini ifa etmiş olduğu anlaşılmakta olup, gerçek bakım karşılığı meydana getirilen mukavelenin muris muvazaası sebebiyle geçersiz olduğundan söz edilemez. O halde; Hukuk Genel Kurulunca da benimsenen Hususi Daire bozma sonucuna uyularak davanın reddine karar verilmesi gerekirken, mahkemece evvelki kararda direnilmesi yöntem ve yasaya karşıttır. Mahkeme kararının bozulmasına oy birliği ile karar verilmiştir.”

İhlas Haber Ajansı / Süleyman Aydın – Son Dakika Haberleri

Kaynak: Haberler.com

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.