yasam boyu ogrenme mumkun mudur ggfkbaHJ

Yaşam boyu öğrenme mümkün müdür?

Yaşam uzunluğu öğrenmeyi idrak etmek için birinci olarak öğrenme terimini tanımlamak gerekmektedir. Öğrenme, tecrübeye bağlı olarak bir kişinin bilgisinde ya da davranışında oluşan nispeten kalıcı değişikliklerdir.

Burada kelamı edilen değişikliğin mühleti kısa vadeli değil, uzun vadelidir; değişiklik bellekteki bilginin içinde ne olduğu ve yapısında ya da kişinin davranışındadır; değişimin sebebi, bitkinlik, motivasyon, ilaçlar, fizikî durum ya da fizyolojik müdahaleden fazlaca kişinin etrafıyla münasebeti sonucunda oluşan tecrübesidir.

Niyet ve inançlar nasıl oluşuyor?

Yeni bilgilerin ve etraftan gelen tesirlerin, bireylerin evvelki öğrenme tecrübelerine ve toplumsal tesirlere bağlı olarak yorumlanması niyetleri ve inançları meydana getirir. Bu da her ferdin kendi gerçekliği ya da bir deyişle yaşamı görme biçimi haline gelir. Daha genel bir tanımla öğrenme, yeni düşünme biçimleri, bilgiler, davranışlar, marifetler, kıymetler, tavırlar ve tercihler edinme sürecidir.

Yaşam uzunluğu öğrenme ise şahsî, kamusal, toplumsal ya da istihdamla ilgili rastgele bir mevzuda data, marifet ve yeterlilikleri geliştirme hedefiyle yaşam süresince gerçekleşen tüm öğrenme faaliyetleridir. Eğitim bağlamında ele alındığında ise basitçe insanların örgün eğitimden sonrasında ve hayatları süresince deneyimledikleri data ve marifetlerinin daima gelişimi biçiminde olarak tanımlanabilir.

Öğrenme süreci yaşam uzunluğu sürmekte midir?

Psikoloji alanında meydana getirilen birinci emekler insan zihnini anlamaya yönelik iken 1950’lerde, mevcut prosedürlerle bunun anlaşılamayacağı göz önünde bulundurularak insanoğlunun gözlemlenebilen davranışlarının incelenmesi fikri öne çıkmıştır ve bu süreçte inanı idrak etmek için insanoğlunun nasıl öğrendiği üstünde durulmuştur.

1950 Bilişsel İhtilali olarak tanımlanan süreçte bilgisayarların ortaya çıkması ve yaygınlaşmasıyla beraber insan zihni ve bilgisayarlar ortasındaki benzerlikler ön plana çıkmıştır. Bu değişiklik ile de psikoloji biliminin temel materyali olarak zihnin incelenmesi eski popülaritesinin de üstünde bir ilgi alanı haline gelmiştir. Bilişsel İhtilalle beraber gelişen teknolojilerin bir öteki getirisi de insan beyninin fonksiyonlarının ve işleyişinin keşfine sağlamış olduğu imkanlar olmuştur.

Çeşitli nörogörüntüleme teknikleri yardımıyla insanların davranışları ve zihinsel süreçleri değişik beyin bölgelerinin bağlantısı incelenebilmiştir. Tıpkı vakitte makul zihinsel fonksiyonlar ve davranışlarla beyin bölgelerinin kendi ortalarındaki etkileşimin alakası de nörobilim, nöropsikoloji, biyopsikoloji ya da psikofizyoloji suretiyle alanların emek harcama hususlarını oluşturmuştur.

Beynin nöroplastisitesi yaşam uzunluğu devam ediyor

Bu gelişmelerle beraber elde edilmiş en temel netice ise insan öğrenmesinin yaşam uzunluğu sürdüğüdür. Öğrenilen yeni davranış ve bilgiler, insan beyninde yeni hudut kontakları oluşmasına ve buna bağlı olarak beynin yapısında değişiklere yol açmaktadır. Beynin nöroplastisitesi olarak tanımladığımız bu özellik ise öğrenmeye bağlı olarak anne karnından başlayarak yaşamın sonuna kadar devam etmektedir.

Muvaffakiyetin ödüllendirilmesi öğrenme motivasyonunu artırıyor

Bilişsel ihtilalle beraber ortaya çıkan bilişsel yaklaşım öğrenme motivasyonunu etkileyen faktörleri daha detaylı halde ele almıştır. Buna nazaran, öğrenilecek data içinde ne olduğunun kişinin ilgisi dahilince olması, etraftan alınan takviye, bilginin kıymetine yönelik kişinin inancı, şahısların kendilerine maksat koyması, edinilen bilginin kişiyi birden fazla amaca ulaştırabilmesi, muvaffakiyete yönelik kişinin ve etrafının atıfları ve beklentileri, yaşa ve maharet seviyesine uygun güçlük ve maksat belirlenmesi, yanlışların cezalandırmasındansa muvaffakiyetin ödüllendirilmesinin seçilmesi öğrenmeye yönelik motivasyonu arttırmaktadır.

Öğrenme merakı şahıstan bireye farklılık gösteriyor

Merak, insanoğlunun ve bilimin ilerlemesini elde eden en temel faktördür. Çeşit olarak geldiğimiz noktayı, merakımıza ve aslen merakla olan bağımızı yönetme biçimimizdeki başarımıza borçluyuz. Hasebiyle merak, bilhassa data bağlamında ele aldığımızda, öğrenmenin en kıymetli belirleyicisidir.

Daha evvel de değindiğimiz suretiyle öğrenme motivasyonunu arttıran bir etken kişinin öğrenilecek olan data ya da davranışın kıymetine yönelik inancıdır. Bu bedelin belirlenmesinde ise merak kıymetli bir rol oynar. Lakin insan olarak her bir ferdin de birebir konumda olmadığı aşikardır.

Bunun temel sebeplerinden biri de öğrenme merakının bireyden bireye farklılık göstermesidir. Tıpkı ailede yetişen değişik bireylerin data ve maharet açısından değişik noktalarda olabildiğini birçok örnekte görebiliriz. Bu da öğrenme merakının bireyden bireye farklılık göstermesinin en görünür sonucudur.

Kaynak : Milliyet

🔥3

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir