yeni ekonomik duzenlemeler kabul edildi znWLrEsR

Yeni ekonomik düzenlemeler kabul edildi

İktisada ilişik düzenlemeler içeren Kimi Kanun ve Kanun Sonucunda Kararnamelerde Değişim Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Konseyinde kabul edildi.

Kanuna nazaran, kambiyo mevzuatı uyarınca etkinlik gösterecek firmalara, etkinlik müsaadesi ya da yetki evrakı verilmesi kademesinde hem iştirakçilerin mali gücünün tespiti hem de piyasaya girişlerin denetimi maksadıyla Hazine ve Maliye Bakanlığına fiyat alma yetkisi verilecek.

Fabrikalarda kullanılan oksijen, azot ve argon gereksinimini karşılayacak hava ayrıştırma tesislerinin ormanlık alanlarda kurulabilmesine müsaade verme yetkisi Ziraat ve Orman Bakanlığında olacak.

2020’de meydana gelen zelzelelerde, binaları ziyan gören vatandaşlar için devletin konut kredisi açma ve bina yaptırma yükümlülükleri ile ilgili yapılacak iş ve süreçlerde olası mağduriyetlerin giderilerek hak kayıplarının kelam mevzusu olmaması, afetzedelere eşit seviyede yardım eli uzatılabilmesi ve uygulama birliği sağlanması gayesiyle düzenleme yapılacak.

Türkiye İlaç ve Tıbbi Aygıt Kurumunda hekim ve eczacı olarak çalışanlara, döner ana paradan ek ödeme yapılacak.

Esenlik Bakanlığının, götürü karşılık üstünden esenlik hizmeti sunmak suretiyle kamu kurum ve kuruluşları ile protokol yapmasına olanak veren ve müddeti sonlanmış protokol, sürekli düzenlemeye dönüştürülecek.

Üniversitelerin ortak oldukları kooperatiflerde üye hakkı kaldırılıyor
Düzenlemeyle Kooperatifler Kanunu’nun, üniversitelerin ortak oldukları kooperatiflerin yönetim şuralarında üye bulundurabilme haklarını düzenleyen hususu yürürlükten kaldırılacak. Böylelikle kooperatiflerde üniversitelere yönelik bu hususi uygulamadan vazgeçilerek üniversiteler dahil her ortağın idareye seçilme açısından eşit olması amaçlanıyor.

Genel hizmet alanlarında paydaşlık hissesi

İmar ve Gecekondu Mevzuatına Alışılmamış Yapılara Uygulanacak Kimi Süreçler ve İmar Kanununun Bir Unsurunun Değiştirilmesi Hakkında Kanunun kapsamında meydana getirilen uygulamalarda; genel hizmet alanları için meydana getirilen her türlü terk ve kesintinin, parselasyon planındaki düzenleme iştirak hissesi kesintisinden azca olması durumunda, evvelki terk ve kesintilerin oranını parselasyon planındaki düzenleme paydaşlık hissesi oranına tamamlayan fark kadar düzenleme iştirak hissesi kesintisi yapılabilecek. Meydana getirilen bu kesinti, tamamlayıcı mahiyette olacak, tekrarlanmış uygulama olarak değerlendirilmeyecek. Fakat toplam kesinti oranı her halükarda yüzde 45’i geçemeyecek.

Rekabet Konseyi üyeleri için misyon sonrası düzenlemesi

Rekabet Heyeti Lideri ve üyeleri, üyeliklerinin sona ermesinden itibaren iki yıl müddetle, vazifeden ayrıldıkları tarihten evvelki iki yıl içinde kanun kapsamındaki soruşturmaların mevzusu bölümlerde etkinlik gösteren hükmî şahıslarda vazife alamayacak ve bu nitelikteki gerçek ve hükmî şahısları kanunun uygulanmasıyla ilgili yönetimsel süreçlerde Rekabet Kurumu nezdinde temsil edemeyecek.

Vazifeden ayrıldıkları tarihten evvelki iki yıl içinde soruşturmada raportör olarak görevlendirilen meslek çalışanı ile bu müddet içinde soruşturmayı yürüten çalışanın nezaretinden görevli daire lideri ve ilgili daire önder yardımcısı ile önder yardımcısı, Rekabet Kurumundan ayrılmalarından itibaren iki yıl mühletle, ilgili soruşturmaların mevzusu olan bölümlerde etkinlik gösteren hukukî şahıslarda misyon alamayacak.

İthalatta yeni nezaret uygulaması

Tecim siyaseti tedbirlerinden kaçınmak için kendi beyanlarıyla eşyanın gümrük kıymetini artırmalarını müteakiben ödenmiş ya da gerçekleşme ettirilmiş vergilerin geri verilmesi ya da kaldırılması önlenerek, dünya piyasa fiyatlarından daha düşük fiyatlardan ithal edilen eşyaların nezaret uygulaması kapsamında izlenmesi ve tecim siyaseti tedbirlerinin etkisizleştirilmesinin önüne geçilmesi sağlanacak.

Minimum fiyat dayanağı sürecek

Kanunla, patronların işgücü maliyetlerini düşürerek istihdamı muhafazaları ve artırmalarını desteklemek için 2016’dan 2020 sonuna kadar sağlanan minimum fiyat dayanağı sürdürülecek.

2021’de de istihdamı desteklemek için işgücü maliyetlerini azaltmak suretiyle, bölüm ayırımı yapılmaksızın, finansmanı İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanacak formda, patronlara, ödeyecekleri sigorta priminden mahsup edilerek günlük 2,50 lira, aylık 75 lira minimum fiyat dayanağı sağlanacak. Düzenleme 1 Ocak 2021’den itibaren geçerli olacak.

Karşılıksız çek hatasında ödeme halinde mahkumiyet kaldırılacak

Karşılıksız çek düzenleme hatasından 30 Nisan 2021 prestijiyle mahkum olanlara, ödenmemiş çek bedellerinin onda birini 30 Haziran 2022’ye kadar, diğer taksitleri anılan tarihten itibaren ikişer ay ortayla 15 eşit taksitte ödemeleri halinde mahkumiyetin tüm neticelerini ortadan kaldırma imkanı tanınacak. Ödemelerine sadık kaldıkları sürece infazları durdurulacak. Bu karar, 30 Nisan 2021’e kadar işlenen cürümlerde yargılama basamağında olan evraklar hakkında da uygulanacak.

BDDK’nın karar verilmiş olduğu tasfiye sürecini TMSF yerine getirecek

Bankalar dahil türlü şirketlerin çözümleme, tasfiye ve idaresi mevzusunda uzmanlık kurumu olması ve tasfiye sürecinin süratli ve etken bir halde yürütülmesi için Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunca tasfiyesine karar verilen şirketlerin tasfiye süreci, Tutum Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafınca yerine getirilecek.

Diğer taraftan şirketlerin tasfiyesine karar verme yetkisi ile tasfiye sürecini yürütme yetkisinin birebir kurum bünyesinde toplanmamasının, tasfiye sürecinin daha sıhhatli formda yürütülmesine katkı sağlayacağı umut ediliyor.

Tütün ticaretine yönelik düzenlemenin yürürlük zamanı ertelenecek

Düzenlemeyle, Ziraat ve Orman Bakanlığından yetki evrakı almadan ya da bildirimde bulunmadan tütün ticareti yapanlara yönelik getirilen cezanın yürürlük zamanı 1 Ocak 2022 olacak.

Terör örgütlerine aidiyeti, iltisakı bulunan ya da irtibatlı bireylerin sahibi ya da ortağı oldukları şirketlere yönelik yürütülen soruşturma ve kovuşturmalarda TMSF’nin kayyım olarak atanmasına ilişik karar, 31 Temmuz 2021’den itibaren 3 yıl daha uygulanacak.

COVID-19 salgını sebebi ile gerçekleştirilemeyen birleşke genel kurul toplantıları için kooperatiflere ek 3 ay mühlet verilecek. Bu kapsamda kooperatifler, genel konseylerini 31 Ekim 2021’e kadar meydana getirecek.

Kaynak: Dunya

🔥2

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir