yesil uretim icin yol haritasi hazir HiiqCzIU

‘Yeşil üretim’ için yol haritası hazır

Tecim Bakanlığı tarafınca hayata geçirilen “Yeşil Mutabakat Hareket Planı” ile ülkede endüstrinin yeşil dönüşümünün ve döngüsel iktisadın geliştirilmesi sağlanacak. Döngüsel ekonomi çerçevesinde öncelikli bölümler belirlenerek, dallara yönelik detaylı etki ve muhtaçlık tahlili emekleri yapılacak. Bu kapsamda, Ulusal Döngüsel İktisat Aksiyon Planı hazırlanacak. Planla, geri kazanılmış ikincil yaratı ve gereç kullanımı için teknik kriterler de belirlenecek.

Yeşil OSB’lerin ve yeşil endüstri bölgelerinin hayata geçirilmesine yönelik çalışmaların tamamlanması da amaçlanıyor. Bu bölgelere yönelik sertifikasyon sistemi uygulamaya alınacak, buna ilişik mevzuat hazırlanacak.

Çevre Etiketi Sistem yaygınlaştırılacak ve bu alanda yeni kriterler belirlenecek.

Su tüketiminin fazla olduğu dokuma ve deri kesimlerinde temiz üretim mevzuatı güncellenecek. Belirlenen tekniklerin uygulanabilirliğini kontrol etmek hedefiyle pilot OSB uygulamaları yapılacak. Dallara bu alanlarda eğitim verilecek.

Çevre etiketi ve atık idaresi hususlarında başta KOBİ’ler olmak suretiyle firmaların bilgilendirilmesi sağlanacak, ilgili bölümlerin bilinç ve farkındalık seviyesi artırılacak.

Üretilen yaratı ve hizmetlerin çevresel tesirlerinin değerlendirilebilmesi için ülke şartlarını ham unsur, prosesler ve emisyonlar bazında yansıtan Ulusal Yaşam Döngüsü Data Tabanı geliştirilecek.

Sürdürülebilir Tüketim ve Üretim Aksiyon Planı

Ülkede yeşil üretimi destekleyecek teknolojiler belirlenip geliştirilecek. Bu hedefle üniversiteler, kamu araştırma merkez ve enstitüleri, potansiyel üretici ve teknoloji geliştirici şirket temsilcileri, akademisyenler ve kamu kurum temsilcilerinin bulunacağı bir emek verme kümesi kurulacak. Emek harcamalar kapsamında yeşil teknolojiler mevzusunda takviye ve teşvik teklifleri hazırlanacak. Yeşil teknoloji mevzusundaki Ar-Ge projeleri ile yeşil dönüşüm altyapısının oluşmasına katkı sağlanacak.

Ulusal Sürdürülebilir Tüketim ve Üretim Hareket Planı hazırlanacak. Bu kapsamda, gıda, balıkçılık ve ziraat, konut ve inşaat, tüketici eserleri imalatı ile gezim özelinde bölümler çalışılacak.

Üretimde ve tüketimde suların sürdürülebilir kullanımı ile atık suların gene kullanımının geliştirilmesi sağlanacak. Atık su arıtma tesisleri çıkış suları ve tarımdan dönen sular için tavsiye edilen yeniden kullanım alternatifleri belediyelerce ve ilgili kurumlarca uygulamaya geçirilecek. Su Yeniden Kullanım Ulusal Master Planı hazırlanacak. Bu kapsamda her senenin birinci çeyreği arıtılmış atık suların gene kullanım oranının raporlanması sağlanacak. Arıtılmış atık suların yeniden kullanım oranının 2023 senesinde yüzde 5’e ulaştırılması öngörülüyor. Arıtılmış atık suların gene kullanımına ilişik olarak belediyeler ve OSB’lerde farkındalık oluşturulacak.

Su ayak izi hesaplanacak

Türkiye’nin “su ayak izi” değerlendirmesine yönelik emekler yürütülerek, havza bazında sektörel su ayak izi hesaplanacak. Üretimde ve tüketimde kullanılan su kaynaklarının havza bazında korunması sağlanacak. Endüstriyel süreçler de dahil olmak suretiyle su kullanım verimliliğini geliştirilecek ve bu bağlamda KOBİ’ler de dahil olmak suretiyle firmalar bilgilendirilecek.

Su kaynaklarının idaresinde uzaktan idrak etme, sensörler ve bilişim uygulamalarının kullanımına ilişik emekler yapılacak. Ar-Ge çalışmalarıyla uzaktan idrak etme sistemi ile elde edilmiş dataların, sulama, kuraklık ve randıman varsayımı çerçevesinde kıymetlendirilmesi için bir “Dijital Sulama İdaresi Sistemi” kurulacak. Havza bazlı meydana getirilen planlamalarda su kısıtı göz önüne alınarak üretim planları yapılacak ve izlenebilirliği sağlanacak.

Kaynak: Dunya

🔥5

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir