Zabıta memuru alımı 2021: Zabıta alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?

Esenler Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa doğal olarak olarak istihdam edilmek suretiyle, Belediye Zabıta Yönetmeliği kararlarına nazaran açıktan atama yöntemiyle kadın ve adam 15 zabıta memuru alınacak.

Pekala zabıta alımı başvurusu ne zaman? 2021 Zabıta alımı başvurusu nasıl yapılır, koşulları nedir, kimler müracaat yapabilir? İşte ayrıntılar…

MÜRACAAT YERİ, TARİHİ, HALİ VE MÜHLETİ

Esenler Belediyesi zabıta memuru alımı müracaatları, 10 Ocak 2022 tarihinde başlayıp 14 Ocak 2022 geçmişine kadar devam edecek.

Adaylar lüzumlu dokümanlar ile eş güdümlü müracaat tarihleri içinde Birlik Mah. Mehmet Akif İnan Cad. No: 6-8 Esenler /İstanbul adresinde Esenler Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne şahsen müracaatta bulunabilecek.

Posta ile ya da iğer formlarda meydana getirilen başvurular kabul edilmeyecek. Müracaat esnasında HES kodu sorgulaması yapılıp, sonrasında uzunluk kilo ölçümü yapılacak.

MÜRACAAT ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN DOKÜMANLAR

1. Müracaat Formu (Belediyemizin web web sayfasından www.esenler.bel.tr adresi üstünden temin edilecektir.)

2. Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının aslı veya kurumumuzca onaylanmak suretiyle fotokopisi.

3. Mezuniyet belgesi veya mezuniyet evrakının aslı veya noter onaylı örneği, e-Devlet’ten alınan kare kodlu ve barkod numaralı olan mezuniyet dokümanı (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce onay edilebilir.)

4. Yabancı Okul Mezunları için Denklik Evrakının aslı veya noter onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce onay edilebilir.)

5. KPSS netice evrakının ÖSYM internet adresinden alınan doğrulama kodlu çıktısı.

6. Adam adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair doküman.

7. Misyonunu sürekli olarak halletmeye engel bir durumu olmadığına dair beyanı,

8. 3 adet fotoğraf (1 adedi Müracaat formuna yapıştırılacak.)

MÜRACAAT GENEL KOŞULLARI

İlan edilen boş zabıta memuru takımlarına atanmak için başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. hususunun birinci fıkrasının (A) bendinde belirtilen aşağıdaki genel kurallara haiz olmaları gerekmektedir.

1. Türk vatandaşı olmak.

2. Kamu haklarından yoksun bulunmamak.

3. Türk Ceza Kanununun 53 üncü hususunda belirtilen müddetler geçmiş olsa bile; taammüden işlenen bir hatadan dolayı bir yıl veya daha çok müddetle mahpus cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı hatalar, Anayasal nizama ve bu tertibin işleyişine karşı cürümler, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, itimadı berbata kullanma, hileli batkı, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, hatadan meydana gelen malvarlığı pahalarını aklama veya kaçakçılık kabahatlerinden mahkûm olmamak.

4. Adam adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yada ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

5. Vazifesini sürekli yapmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı bulunmamak.

6. İlan edilen takımlar için aranan diğer müracaat koşullarını taşımak.

MÜRACAAT ÖZEL KOŞULLARI

1. İlan edilen unvanlar için mezun olunan okul prestiji ile öğrenim kaidesini taşımak ve bu tahsille ilgili olarak Lisans 2020-KPSSP3 tipinde Kamu Çalışanı Seçme İmtihanından (KPSS) alım yapılacak unvanın karşısında belirtilen puan çeşitlerinden, belirtilen taban KPSS puanını almış olmak.

2. Daha evvel çalmış olduğu kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya etik nedenlerle çıkarılmış olmamak.

3. 657 sayılı Kanunun 48 inci hususunun (A) fıkrasında belirtilen kuralların yanı sıra Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 13/A unsurunda yer edinen hususi kaidelere nazaran zabıta memuru takımlarına müracaat yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde minimum 1.67 metre, bayanlarda minimum 1.60 metre uzunluğunda olmak,

1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu ortasında (+,-) 10 kilogram.dan fazla fark olmamak. (Boy ve kilo tespitleri belediyemizce müracaat evrakları teslim alınmadan evvel yapılacaktır.)

4. İmtihanının yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak.

Kaynak: Ensonhaber

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir